3 svar
188 visningar
Kombinatorik 357 – Fd. Medlem
Postad: 21 sep 2017 20:32 Redigerad: 21 sep 2017 20:33

Orbitaler i tredje perioden

Hej!

Enligt min bok står det:

"Tredje perioden byggs upp analogt med andra perioden; först fylls 3s-orbitalen och därefter de tre 3p-orbitalerna"

Samtidigt som boken tog upp tidigare att:

"Antalet maximala valenselektroner i varje "skal" = 2*n^2 och antalet orbitaler = n^2 där n är "skalnummer"."

Enligt bokens formler borde den tredje perioden ha antalet maximala valenselektroner 2*3^2 = 18 medan antalet orbitaler blir 9.

Varför stämmer inte formlerna med det fetmarkerade citatet?

Teraeagle 19753 – Moderator
Postad: 21 sep 2017 21:37

Men det gör den. Det finns även 3d-orbitaler som rymmer 10 elektroner. 2+6+10=18.

Smaragdalena 73525 – Lärare
Postad: 21 sep 2017 22:53

Men det råkar vara så att 4s-orbitalerna har lägre energi än 3d-orbitalerna, så när alla 3p-orbitaler är fyllda hamnar de båda nästa elektronerna i 4s innan 3d-orbitalerna fylls på. De atomer som har sina valenselektroner i4s är kalium och kalcium, och sedan är det övergångsmetallerna som fylls på i 3d.

Teraeagle 19753 – Moderator
Postad: 21 sep 2017 23:06 Redigerad: 21 sep 2017 23:10

...och även fast en atoms elektronkonfiguration inte innehåller 3d-orbitaler om grundämnet finns i tredje perioden så kan man ändå ibland se effekterna av att de finns tillgängliga. Det klassiska exemplet är svavel som kan "frångå" oktettregeln, t.ex. bilda sex bindningar till fyra syreatomer i svavelsyra och då omges av totalt 12 elektroner. Svavelatomen har alltså tillgång till 3d-orbitalerna och kan använda dem för att förvara elektroner. Ett exempel där det inte är möjligt är kväveatomen i salpetersyra. Kväve ligger i period 2 och har inte tillgång till d-orbitaler. Konsekvensen blir att kväve inte kan omges av fler än åtta elektroner och lyder under oktettregeln.

Svara Avbryt
Close