7 svar
63 visningar
duvet är nöjd med hjälpen
duvet 33
Postad: 25 mar 12:14

Organisk kemi åk 8

Varför är det viktigt att ge etanol vid misstanke om metanolförgiftning?

duvet skrev:

Varför är det viktigt att ge etanol vid misstanke om metanolförgiftning?

Det är i själva verket inte själva metanolen som är farlig för kroppen, utan ett ämne som bildas när levern bryter ner metanolen. "Om levern får välja" så bryter den hellre ner etanol (som inte ger lika farliga avfallsprodukter som metanolet) än metanol, så personen hinner kissa ut metanolet innan det bryts ner.

duvet 33
Postad: 25 mar 12:29

Men varför är det viktigt att ge en person etanol om hen har blivit metanolförgiftad?

SpKe 87
Postad: 25 mar 12:54

Därför att då blir levern upptagen med att bryta ner etanolen, så att den inte omvandlar metanol till farlig formaldehyd och myrsyra. Det är det som Smaragdalena syftar på.

mag1 9107
Postad: 25 mar 13:28

Även om leverns celler hellre bryter ner etanolen, bryts en del metanol ner ändå och de giftiga ämnena bildas.

Men etanol och metanol konkurrerar om samma nedbrytningssystem i levern, och det är det fiffiga med att ge etanol. Ger man etanol kommer nedbrytningen av metanol gå mycket långsammare - eftersom nedbrytningssystemet hellre kommer bryta ner etanolen. Med etanol kommer det för varje timme som går bildas mindre av de giftiga ämnena från metanolen. Det bildas mindre giftiga ämnen per timme, och det gör att risken för en allvarlig/dödlig förgiftning minskar. Kroppens celler kan hantera väldigt små mängder metanol per timme och klara sig, men cellerna kan inte hantera större mängder - så genom att ge nedbrytningssystemet etanol att bryta ner, bildas det mycket mindre av de giftiga ämnena fån metanol per timme och chansen att överleva ökar.

duvet 33
Postad: 25 mar 13:53

Jag skrev så här: det är viktigt av den anledningen att enzymet som bryter ner alkohol i kroppen (alkohol dehydrogenase) föredrar mycket mer att ge sig på etanol än på metanol. Så länge det finns etanol i blodet kommer alltså metanol att lämnas ifred, vilket ger den förgiftade personen att istället utsöndra metanol ut ur kroppen.

duvet 33
Postad: 25 mar 13:55

Är det korrekt uppfattat?

mag1 9107
Postad: 26 mar 12:20

Ja det stämmer. Metanol bryts även ner men det bildas mindre av de giftiga ämnena per tidsenhet (bildningshastigheten är lägre) med etanol i kroppen - så mängden av de giftiga ämnena blir inte lika hög - och risken att skadas/dö av de giftiga ämnena minskar.

Svara Avbryt
Close