1 svar
41 visningar
Janekeberg11 340
Postad: 3 mar 11:43

Orientering - lena

Under en orientering sätter sig Lena ner för att ta ut en ny kompassriktning. Utan att hon vet det håller hon kompassen 0.4 m över en markledning som går i nord sydlig riktning. Ledningen förmedlar 20A likström från en solcellsanläggning. Beräkna hur många grader fel kompassen visar. Det jordmagnetisms fältets horisontalkomposant är 21mikroT på platsen.

Jag förstår inte hur jag ska tänka här, får ingen klar bild av situationen. Jag vet att vi söker den vertikala komposanten så att vi kan använda tan och beräkna vinkeln. Vi kan också beräkna Bledare enligt B= (2*10^(-7)*I/a) Men vad blir den vertikala komposanten och hur ser det ut?

haraldfreij 1177
Postad: 3 mar 14:25

Prova att rita en figur. Då kommer du se att det inte är vertikala utan den horisontella komposanten du är intresserad av, eftersom det är den som påverkar kompassen. Men eftersom hon står rakt ovanför ledaren är magnetfältet lokalt horisontellt.

Åt vilket håll är magnetfältet från ledaren riktat, och hur stort är det? (Här har du nytta av formeln du gav). Hur är jordmagnetismens fält riktat? Hur blir då det totala fältet riktat?

Svara Avbryt
Close