9 svar
40 visningar
EliasJo 5
Postad: 22 feb 2021

Osmos i potatis, sackaros, glukos och nacl

Hej jag hade en labb för ett tag sen som jag gjorde på distans. Vi på distans fick inte se resultatet av detta test och skulle svara på frågor om det. E
n fråga jag har fastnat på är: Förväntar du dig samma resultat om du placerar potatisen i (a) 0,2 Msackaros eller (b) 0,2 M glukos eller (c) 0,2 M NaCl?

Frågan handlar om åt vilket håll osmos sker i olika lösningar. Sen frågade läraren även mig om hur många joner det finns i respektive lösning. 

Jag skulle upskatta hjälp om frågan väldigt mycket!

Tack!!

Hur många mol partiklar blir det om man löser upp 1 mol sackaros i vatten?

Hur många mol partiklar blir det om man löser upp 1 mol glukos i vatten?

Hur många mol partiklar blir det om man löser upp 1 mol NaCli vatten?

EliasJo 5
Postad: 22 feb 2021

En mol sackaros har molmassan 342,3 g/mol, glukos har 180,2 g/mol och NaCl har 58,4 g/mol. 
Är det samma sak som mol partiklar i lösningen? Och hur vet man hur det påverkar en bit potatis?

Ber om ursäkt om jag är ute och cyklar. 

Du är helt ute och cyklar ;-) du svarar på något helt annat än det jag frågar om. Läs igenom vad det är jag frågar en gång till och svara på de  frågorna:

Hur många mol partiklar blir det om man löser upp 1 mol sackaros i vatten?

Hur många mol partiklar blir det om man löser upp 1 mol glukos i vatten?

Hur många mol partiklar blir det om man löser upp 1 mol NaCli vatten?

EliasJo 5
Postad: 22 feb 2021

Haha okej! Då försöker jag igen.

NaCl består av en Na och en Cl så om man löser upp det får man 2 mol partiklar?

Glukos C6 H7 O (OH)5 blir då 19 mol partiklar.

Och sackaros C12 H22 O11 blir till 55 mol partiklar. 

Är det så? 

mag1 1529
Postad: 22 feb 2021

Nej, det Smaragdalena försökte leda dig till är att när saltet löses upp får du två joner, som båda är osmotiskt aktiva (=de kan dra åt sig vatten).  d.v.s. koncentrationen osmotiskt aktiva ämnen är två gånger så hög, då både Na+ och Cl- bidrar, till skillnad från t.ex. glukos som inte ändras när det löses upp i vatten (den molekylen är densamma).

EliasJo 5
Postad: 4 dagar sedan

Okej, men hur vet man om ett ämne ändras eller ej när det läggs i vatten och om det bildar osmotiska partiklar? Löses inte både sackaros och glukos i vatten när man lägger det i ex te? 

Jovisst, de löses upp till sackarosmolekyler respektive glukosmolekyler. Molekylerna reagerar inte med vattnet (eller något annat) utan fortsätter vara just sockermolekyler.

EliasJo 5
Postad: 4 dagar sedan

Då fattar jag lite bättre! 

Men om NaCl blir till Na och Cl när de löses upp. Borde det då inte bli högre antal partiklar i vattnet = högre koncentration i vätskan och vatten diffundera in i potatisen?

EliasJo skrev:

Då fattar jag lite bättre! 

Men om NaCl blir till Na och Cl när de löses upp. Borde det då inte bli högre antal partiklar i vattnet = högre koncentration i vätskan och vatten diffundera in i potatisen?

NaCl är ett salt, så det dissocieras till Na+ och Cl- (inte Na och Cl).

Om det är högre koncentration i vattnet än i potatisen, så kommer vattnet att lämna potatisen för att försöka späda ut vattnet.

Svara Avbryt
Close