1 svar
53 visningar
Janekeberg11 355
Postad: 28 aug 2022 22:34

Oxidationstal

Vilket oxidationstal har kolet i HCO3- (vätekarbonatjonen)?

 

Jag tänker att kolet får 4 elektroner i samband med dubbelbindningen och 2 elektroner i samband med bindningen till syret och 2 elektroner i samband med bindningen till hydroxigrupper. Då får kolet 4 st elektroner i överskott, dvs -4 som oxidationstal. Men jag vet inte om det är rätt resonerat.

Smaragdalena 79736 – Lärare
Postad: 28 aug 2022 22:55

Hela vitsen  med oxidationstal är att man slipper krångla med elektroner, för de är så små. Vätekarbonatjonen har laddningen -1, så summan av alla oxidationstal är -1. Du har en väte med ox.tal +I och 3 syre med ox.tal -II vardera. Vilket ox.tal måste kolatomen ha, för att det skall stämma?

Svara Avbryt
Close