2 svar
103 visningar
Elvirablåtira är nöjd med hjälpen
Elvirablåtira 15
Postad: 1 jul 2022 12:56

På vilket sätt underlättar membranbundna enzymer reaktionsserier?

Hej!

Jag läste i spira biologi 2 boken om enzymer som fungerar samtidigt i en reaktionsserie. Man tar upp glykolysen som ett exempel och sista meningen i stycket är: "I många fall underlättas det av att enzymerna sitter bundna till något membran i cellen." 

Skulle någon kunna förklara varför det är så? 

Smaragdalena 79044 – Lärare
Postad: 1 jul 2022 13:11

Då behöver inte produkten från en delreaktion diffundera för att komma till nästa enzym, utan finns redan på rätt plats.

mag1 9107
Postad: 4 jul 2022 14:40

De reaktioner där det sker en fosforylering av substratet (hexokinas och fosfofruktokinas), gynnas av att enzymerna samlas vid mitokondriens membran. Merparten av cellens ATP bildas ju i mitokondrien (genom den oxidativa fosforyleringen), och detta ATP exporteras ifrån mellanrummet mellan mitokondriens membran (inre- och yttre membranen) till cellens cytoplasma. Så precis vid mitokondriens yttre membran finns det helt enkelt en hög koncentration av ATP, vilket är precis vad de fosforylerande enzymerna behöver, och det är då gynnsamt att dessa enzymer samlas vid den höga koncentrationen av ATP.

Och att slutprodukten av glykolysen, pyrovat, bildas av enzymer som finns vid mitokondriens membran är på samma vis gynnsamt. Då pyrovatet kan mer eller mindre direkt nå transportproteinet som importerar pyrovatet in i mitokondrien, och där används i citronsyracykeln inuti mitokondrien.

Flera av glykolysens enzymer kan till och med påverka vilka gener som cellen använder, som transkriptionsfaktorer, och andra enzymer påverkar programmerad celldöd och cellrörlighet.

Svara Avbryt
Close