5 svar
220 visningar
Gabriella S 368
Postad: 1 feb 2018 20:51

Parallell och vinkelrät, HUR???

Där det är 90 grader, hur kan slingan i hela fysikens värld vara vinkelrät och därmed ge största värde, i bilden ser du som att den är parallell med magnetfältet????????????!!!!!!!!!!? Kan någon förklara hur man ser att den är vinkelrät ( den första röda cirkeln).. i mina ögon borde de byta plats. 

Jag skulle tro att du har skrivit av fel. Står det inte att slingan RÖR SIG vinkelrätt mot magnetfältet i den första och sista bilden?

Gabriella S 368
Postad: 1 feb 2018 21:30

Vart står det att slingan rör sig vinkelrätt? Ser inte D: 

Det står nog i texten i din bok, någonstan i närheten av bilden men utanför fotografiet. Kanske i bildtexten till bilden?

Smutstvätt 22927 – Moderator
Postad: 1 feb 2018 22:13

Slingan roterar. Det är vad de vill visa med bilden. När slingan är vinkelrät mot magneten rör den sig vinkelrätt mot fältet:

Punkterna i slingan rör sig i ögonblicket vinkelrätt mot fältet. 

pi-streck=en-halv 497
Postad: 2 feb 2018 07:54 Redigerad: 2 feb 2018 07:56

Slingans riktning brukar definieras genom normalvektorn till den area som slingan omsluter. Se BILD (uppe i högra hörnet) där slingan och magnetfältet är parallella. Det vill säga, jag tror inte att det handlar om att den rör sig, utan om att magnetfältet är vinkelrätt mot normalvektorn i den första bilden.

Enligt Faraday's lag, så är den inducerade elektromotoriska kraften (spänningen) som störst då förändringen av det magnetiska flödet genom slingan är som störst. 

Flödet kan beräknas med skalärprodukten, Φ=B·A \Phi = \vec{B} \cdot \vec{A} . I den första bilden är flödet 0, men förändringen dΦdt \frac{d \Phi}{dt} som störst. (Här kommer förstås slingans rörelse in).

Svara Avbryt
Close