Linus 1
Postad: 10 jan 2019 Redigerad: 10 jan 2019

Patogener, antibiotika och vaccin! Små tydliga frågor.

1. Patogener kan antingen vara bakterier, virus eller parasiter. Utgå från ett exempel för varje typ av patogen och beskriv dem utifrån deras cellbyggnad, hur de överlever och hur de infekterar en människa.


 

2. Bakterier kan delas in i grampositiva och gramnegativa. Beskriv den metod som används för att göra denna indelning? Vad skiljer grampositiva och gramnegativa bakterier åt?


 

3. Virus delas in utifrån deras genom som antingen kan vara DNA eller RNA. Vad skiljer ett DNA- och RNA-virus åt när de orsakar sjukdom hos människa?


 

4. Vad är ett antibiotika? Namnge och beskriv tre antibiotika med olika verkningsmekanismer.


 

5. Bakterier kan utveckla antibiotikaresistens. Beskriv fyra sätt för hur en bakterier kan utveckla eller få resistens från en annan bakterier.


 

6. Eftersom antibiotikaresistens är ett växande problem i världen behöver vi nya metoder för att begränsa bakteriers tillväxt och ge vårt immunförsvar ett övertag. Välj ut två bra alternativ som kan användas istället för antibiotika och förklara hur de fungerar.


 

7. Vad innebär immunitet? Vilka olika typer av immunitet finns?


 

8. Vad är ett vaccin? Antigenet i vaccinet kan vara av två olika typer. Hur skiljer de sig åt?


 

9. I Sverige erbjuds alla barn ett gratis vaccinationsprogram där vaccin mot både bakterier och virus ingår. Hur motiverar samhället och forskare att vi ska vaccinera oss?

Gör nya trådar där du lagt fråga i varsina trådar, lägg trådarna i rätt forumkategorier, och visa hur du har försökt själv. Denna tråden låses. /Smutstvätt, moderator

Tråden är låst för fler inlägg

Close