1 svar
58 visningar
jessi 16
Postad: 5 maj 14:00

periodiseringsfonder och expansionsfond

Bullens Sport är en enskild näringsidkare som redovisar en vinst på 610 000 kr. Företaget gör en avsättning till periodiseringsfond på 183 000 kr vilket medför att vinsten sjunker till 427 000 kr. Företaget har ett eget kapital vid årets slut som uppgår till 87 000 kr efter avdrag för periodiseringsfonder.

a) Beräkna takbeloppet för expansionsfond.

b) Hur mycket kan företaget sätta av till expansionsfond om en avsättning tidigare har gjorts med 68 000 kr?

c) Vilket resultat kommer företaget att redovisa efter att högsta möjliga avsättning gjorts?

 

A) tänker jag såhär:

-eget kapital efter avsättning periodiseringsfond 87 000

takbelopp 128,21%

uträkning

87 000* 128,21% = 111 542,7

 

B) skulle ja behöva en knuff med hur jag ska tänka kring de 68 000  som redan är avsatta till expansionsfonden. 

 

C) tänker jag såhär:

-Redovisat resultat 610 000:-

-

Avsättning periodiseringsfond 183 000:-

Resultat före avskrivning expansionsfond 427 000:-

-

Avsättning expansionsfond 111 542,7:-

=

Skattepliktig vinst 315 457,3:-

Drottvik 122
Postad: 5 maj 14:26

Hej

jag är ingen expert på enskilda firmor men jag tror att den avsättning blir för hög. Takbeloppet är taket för all avsättning dvs både gammalt och nytt. Årets avsättning blir således 111543-68000.

Svara Avbryt
Close