1 svar
21 visningar
Athraa 10
Postad: 30 okt 11:41

Periodkalkyler- Har jag tänkt rätt?

Utifrån Serve Ess ABs nedanstående information, behöver periodkalkyler upprättas.

 

Fasta kostnader                   98000 kr/period

Rörliga kostnader                      13 kr/st

Verklig volym                           13800 st

Utnyttjandegrad                            106,15 %

Omsättning                          375 544 kr för perioden

a)     Upprätta en divisionskalkyl 

 

98000+13800*13/13800=20,10kr/st

 

b)     Upprätta normalkalkyl

13800/1,0615=13000,47

98000/13000,47+13=20,54kr/st

c)     Hur stor blir under-/övertäckningen av de fasta kostnaderna?

När utnyttjandegraden är mer än 100% uppstår en övertäckning av fastakostnader

98000*(13800-13000,47)/13000,47=640742,52

Arktos 2264
Postad: 31 okt 11:42 Redigerad: 31 okt 11:45

Periodkalkyl?
Jag tycker det ser ut som självkostnadsberäkningar

I  a) slår man ut de fasta kostnaderna jämnt på de tillverkade enheterna
sjk/st  blir då  [fast kostnad]/st  + [rörlig  kostnad]/st

dvs    98000/13800 + 13 ≈ 20,10 kr/st

[Du har tappat parenteserna i täljaren i ditt uttryck.
Som det nu står blir styckkostnaden 98000 + 13  och det menar du ju inte.]

I  b)  har du beräknat normalårsvolymen (som är lägre),
men det är denna volym som legat till grund för påläggsberäkningen.

Om man nu multiplicerar detta pålägg med den verkliga volymen,
som här är större normalårsvolymen, så tar man in
mer i pålägg än vad som behövs för att täcka de fasta kostnaderna.

i  c)  ska du beräkna hur stor "övertäckningen" blir.
Här måste du förklara hur du har resonerat.
Jag hänger inte med och resultatet är orimligt.
En övertäckning på 640743 (som är större än 98000) kan inte stämma här.

Hur resonerade du?
Hur skulle du viljal ändra ditt uttryck?

Svara Avbryt
Close