Milu är nöjd med hjälpen
Milu 7
Postad: 9 okt 2021 15:59

Personligt brev! vad tycks?

Jag kommer snart att ta min examen så det är dags att börja leta efter jobb. Skrev ihop ett personligt brev och tänkte kolla om vad som tycks om det? något jag ska ändra, ta bort eller lägga till? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej!

När jag såg att ni har annonserat en ledig tjänst blev jag oerhört ivrig  att skicka iväg ett personligt brev! Mitt namn är xxxx och jag är 22 år gammal och studerar för närvarande socionomprogrammet i xxx. Som snart nyexaminerad känner jag alltmer att det är dags med att bygga en mer praktisk erfarenhet inom socialt arbete. Vid sidan av mina studier har jag kommit i kontakt med olika grupper i samhället såsom äldre, ungdomar samt unga kvinnor. Denna exponering har gjort till att jag alltid strävar efter att bygga broar för att bemötta människor med diverse bakgrunder på bästa sätt. Som nyexaminerad har jag även en skarp analytisk förmåga vilket jag tror skulle kunna gynna er verksamhet, då det kan bidra till problemlösning samt utvecklingsmöjligheter.

 


Jag har även som vana att skapa nya kontakter som underhåller mina nuvarande arbetsrelationer. Utöver detta strävar jag alltid att driva mitt arbete framåt mot mål som levererar resultat samt prioriterar mitt arbete på ett effektivt sätt. Initiativtagande och ansvarsfull är de ord som jag beskrivits av mina handledare under min praktik som xxx, då jag alltid strävar efter att hitta nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Med hänsyn åt att socialt arbete i grund och botten handlar om möte med människor har jag även strävat att utveckla min förmåga till att vara flexibel och se möjligheter i förändringar. Mitt långsiktiga mål är att studera vidare möjligtvis inom socialt arbete eller bredda det till en master inom mänskliga rättigheter. 

 


På fritiden är jag verksam i en kvinnojour som riktar sig till utomnordiska kvinnor som är i behov av juridisk rådgivning på sitt hemspråk. Förutom detta har jag även ett intresse inom språkvetenskap, historia samt antropologi och föredrar därför spendera min fritid med att läsa litteratur kopplat till ämnet.

 

 

 

Ser fram emot att få komma och presentera mig ännu lite mer och lära känna er bättre!

 


Vänligen

 


XXX

Det svåra med att använda en ”mall” till ett personligt brev är att det inte blir personligt. Man bör sätta sig i rekryterarens sits och svara på varför just du är den rätta kandidaten för just detta jobb. Gärna med återkoppling till det som rekryteraren söker enligt annonsen. Man kan absolut utgå från en mall, t ex så är ju dina egenskaper och erfarenheter likadana oavsett vilket jobb du söker. Däremot kanske man vill lyfta fram olika saker beroende på vilket jobb man söker.

Milu 7
Postad: 9 okt 2021 16:45

Så som jag förstår önskar du att jag gör mitt brev mer personligt genom att försöka återkoppla till jobb annonsen? Har jag förstått din kommentar rätt? :) 

Jag har en mall, typ som din, till mitt personliga brev men jag ändrar den beroende på vilket jobb jag söker. Söker man tre olika jobb kan man skicka samma cv till alla tre, men du ska inte skicka ett och samma personliga brev. Du måste skriva om brevet till varje jobb om du vill ha en större chans att få jobbet.

Om jobbannonsen är ”anställd sökes” så ska ditt brev vara ”anställd finnes”. Du ska alltså knyta an till den specifika jobbannonsen genom att beskriva vem du är, vad du har för erfarenheter osv. och hur de kommer till nytta i jobbet du har sökt. Försök också att ge exempel.

Vi kan ta sista stycket som exempel, det angående kvinnojouren. Det skulle du kunna förbättra genom att beskriva vilka erfarenheter du har fått därifrån och varför de skulle vara relevanta för jobbet du har sökt.

Milu 7
Postad: 9 okt 2021 17:41

Tack så mycket för ett bra feedback!! 

Svara Avbryt
Close