8 svar
92 visningar
Dammråttan2 21
Postad: 26 nov 2020

pH Buffertlösning

Uppgiften ser ut så här:

 

I naturliga vatten regleras pH huvudsakligen av kolsyrasystemet: I områden med låg

andel kalksten i marken, som i Norrbottens kustland, är också halten

vätekarbonatjoner (HCO3-) låg i de omgivande vattnen. Då ofta omkring 10^-4 M eller

ännu lägre.

Kolsyra (H2CO3) tillförs från luften eller genom den cellandning som förekommer hos

levande organismer i vattnet.

a) Koncentrationen av kolsyra brukar vara av ungefär samma storleksordning som av

vätekarbonatjoner. Vilket ungefärligt pH har då dessa vattentyper?

b) Hur mycket ändras pH om surt regn förbrukar hälften av vätekarbonatjonerna?

Kolsyrahalten kan antas vara ungefär oförändrad, pga. avgång av CO2 till luften. 

 

Ka=4.7 * 10^-11 pKa= 10.33

Buffertformel: pH=pKa + lg (A-/HA)

Problemet är att jag inte vet hur jag ska tänka kring koncentrationerna bas/syra. 

I a-uppgiften står det att koncentrationen av kolsyra är ungefär lika med koncentrationen av vätekarbonatjoner. Vad kan man då säga om pH?

I b-uppgiften står det att koncentrationen av vätekarbonatjoner är hälften av vad det var förut, men att koncentrationen av kolsyra är samma som innan. Vad blir pH då?

Dammråttan2 21
Postad: 26 nov 2020

jag vet inte, har försökt att läsa på men kört helt fast.

Vid vilket pH-värde är koncentrationen för syraformen och basformen lika? Tips: Buffertformeln. Vilket värde har lg-uttrycket om koncentrationerna är lika?

Dammråttan2 21
Postad: 26 nov 2020

om koncentrationerna är lika så blir det lg (1) som är 0. det medför att pH=pKa 

Kan du tillämpa det på a-uppgiften?

Dammråttan2 21
Postad: 26 nov 2020

Nej det blir fel 

Visa hur du gör, och berätta vad det står i facit.

Dammråttan2 21
Postad: 27 nov 2020

Svaret på a) är 6.4

Svara Avbryt
Close