5 svar
323 visningar
Nichrome är nöjd med hjälpen
Nichrome 1798
Postad: 28 sep 2021 22:28

pH vid ekvivalenspunkten

Varför är inte pH vid ekvivalenspunkten alltid 7? Enligt definitionen har vi lika många mol av vardera ämne vid ekvivalenspunkten, borde vi inte ha en neutral lösning med pH 7 då?

Teraeagle 18696 – Moderator
Postad: 28 sep 2021 22:35 Redigerad: 28 sep 2021 22:36

Definitionen av pH 7 är att vi har lika många hydroxidjoner som vätejoner i lösningen, men det är inte definitionen av ekvivalenspunkt. Den definieras istället som den punkt där man har tillsatt bas och syra i ekvivalenta mängder. Titrerar man t.ex. ättiksyra med natriumhydroxid så når man ekvivalenspunkten då man har tillsatt 1 mol natriumhydroxid om man hade 1 mol ättiksyra från början. Koncentrationen av ättiksyra blir dock aldrig 0 eftersom det står i jämvikt med acetatjonerna. Även om all ättiksyra bildar acetatjoner vid titreringen så kommer en del acetatjoner att tillbakabilda en del ättiksyra samt hydroxidjoner. Dessa hydroxidjoner gör att pH-värdet blir något basiskt även fast man har nått ekvivalenspunkten.

Nichrome 1798
Postad: 2 okt 2021 10:44
Teraeagle skrev:

Definitionen av pH 7 är att vi har lika många hydroxidjoner som vätejoner i lösningen, men det är inte definitionen av ekvivalenspunkt. Den definieras istället som den punkt där man har tillsatt bas och syra i ekvivalenta mängder. Titrerar man t.ex. ättiksyra med natriumhydroxid så når man ekvivalenspunkten då man har tillsatt 1 mol natriumhydroxid om man hade 1 mol ättiksyra från början. Koncentrationen av ättiksyra blir dock aldrig 0 eftersom det står i jämvikt med acetatjonerna. Även om all ättiksyra bildar acetatjoner vid titreringen så kommer en del acetatjoner att tillbakabilda en del ättiksyra samt hydroxidjoner. Dessa hydroxidjoner gör att pH-värdet blir något basiskt även fast man har nått ekvivalenspunkten.

jag hänger inte riktigt med, om vi har ekvivalenta mängder dvs lika många mol av båda då måste vi ju ha pH 7?? Eller menar du att ekvivalenta mängder och lika många är inte samma sak? 

Vad betyder ekvivalenspunkt egentligen? 

Hur står ättiksyra i jämvikt med acetatjonerna? 

Teraeagle 18696 – Moderator
Postad: 2 okt 2021 12:25

Om du hade 1 mol ättiksyra i titranden och tillsätter 1 mol natriumhydroxid så har du tillsatt en ekvivalent mängd eftersom 1 mol natriumhydroxid kan neutralisera exakt 1 mol ättiksyra. När det har skett säger man att man har nått ekvivalenspunkten. Eftersom syran har tagit slut så skjuter pH i höjden ifall man tillsätter mer natriumhydroxid då det inte finns något mer för den att reagera med. 

När ättiksyran reagerar med hydroxidjoner så bildas acetatjoner och vatten. När all ättiksyra har försvunnit  vid ekvivalenspunkten har den alltså helt ombildats till acetatjoner. Men acetatjonerna är i sig basiska ämnen eftersom de kan reagera med vatten och återbilda ättiksyra samt hydroxidjoner. Man kan alltså inte ha en lösning av enbart acetatjoner, utan en ytterst liten del kommer att återbilda ättiksyran då dessa står i jämvikt med varandra. Den jämvikten får till följd att pH-värdet ligger strax över 7 när man befinner sig vid ekvivalenspunkten. Notera att detta bara gäller när man titrerar en svag syra eftersom det inte finns någon motsvarande jämvikt för starka syror. Samma sak gäller när man titrerar svaga baser, där hamnar pH vid ekvivalenspunkten strax under 7 istället.

Nichrome 1798
Postad: 21 okt 2021 13:56

Jag hänger inte riktigt med nu, det låter som att andra stycket motsäger första. Du skrev precis att om man tillsätter en ekvivalent mängd når man ekvivalenspunkten. Sedan skrev du att i samma reaktion får vi acetatjoner, antar vi att vi inte har ekvivalenta mängder syra och bas då? 

Teraeagle 18696 – Moderator
Postad: 21 okt 2021 21:28

Fanns det 1 mol ättiksyra och du har tillsatt 1 mol natriumhydroxid så har du tillsatt dem i ekvivalenta mängder och nått ekvivalenspunkten. Det betyder varken att pH nu är 7 eller att det inte finns några ättiksyramolekyler kvar i lösningen.

Svara Avbryt
Close