11 svar
197 visningar
Quacker 562
Postad: 11 maj 2019 Redigerad: 11 maj 2019

pI - proteiner

Frågan från uppgifterna är vilken av följande som är rätt:

 

pI av ett surt protein är högre än 7

pI av ett basiskt protein är högre än 7

 

Min fråga är inte vilken av ovan som är rätt utan hur jag ska tänka.

 

Jag vet att om pI är högre än det aktuella pH:t så kommer proteinet vara +-laddat.

Men då, om vi har pH 7 och proteinet (basiskt eller surt, vilket som nu är rätt) har ett pI högre än 7. Då är molekylen +-laddad. Jag tänker mig tex ammoniak NH3 här och om den är som NH4+ istället då är den sur när den är +-laddad. Så svaret här borde vara att en molekyl som har ett pI högre än 7 är plusladdad vid pH 7 och med det så vill den bli av med en proton så den är sur, alltså är svaret att ett surt protein har pI högre än 7.

Tänker jag rätt?

 

Dock känns frågan luddig. För är inte surheten och basiskheten relativ, altså att om... vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det men typ att om man är på pH 5 och molekylen har pI högre än 7, då är inte molekylen fortfarande sur i denna miljön så man kan inte kalla den ett surt protein?

Gärna lite hjälp med den funderingen...

Den isoelektriska punkten pI är det pH-värde där mmolekylens nettoladdning är 0. Om pH är lägre än pI kommer proteinet att vara positivt laddat - du måste mena precis samma sak när du skriver 

Jag vet att om pI är högre än det aktuella pH:t så kommer proteinet vara +-laddat.

men för mig känns det så bakvänt, eftersom det är mycket lättare att påverka pH än att ändra pI för ett visst protein.

Hur definierar din bok "ett surt protein" respektive "ett basiskt protein"? Beror detta helt enkelt på proteinets pI, elle rär det något krångligare?

Quacker 562
Postad: 11 maj 2019

Ja, det vet jag.

 

Kan man ändra pI för ett protein?(??) 

Trodde inte det gick.

 

Boken tar inte upp pI och pH på detta sätt - den definierar bara pI. Så därav både mina frågor - och min förvirring...

Kan man ändra pI för ett protein?(??)

Nej, det går inte, därför tyckte jag att din formulering var så underlig.

Hur definierar din bok pI, om det inte hänger ihop med pH?

Quacker 562
Postad: 12 maj 2019

Får, igen, be om ursäkt. Det skulle stått att boken inte tar upp pI och surt/basiskt protein på detta sätt - den pratar om laddningen på molekylerna (i detta fallet aminosyror) och pI och pH men kopplar inte detta till surt/basiskt i något av kapitlen innan (eller efter vad jag kunnat hitta) uppgiften kommer (det är uppgifter efter varje kapitel).

Jag frågar igen: Hur definiterar din bok pI?

Quacker 562
Postad: 12 maj 2019

Precis som du skrev: Den isoelektriska punkten pI är det pH-värde där molekylens nettoladdning är 0. 

Men sedan frågade du hur den definierade surt/basiskt protein - så svarade på det.

Är "surt och basiskt protein" något som nämns i din bok, eller är det ett begrepp du har hittat på själv?

Quacker 562
Postad: 15 maj 2019

Nej det är en uppgift bland övningarna ur boken. Man ska säga vilket av påståendena som stämmer.

Smaragdalena 39343 – Moderator
Postad: 15 maj 2019 Redigerad: 15 maj 2019

Rent spontant tycker jag att det borde vara ett basiskt protein som har ett pI som är högre än 7.

Quacker 562
Postad: 16 maj 2019

Hur resonerar du?

jag tänker att pI över 7 ger plusladdat protein vid pH 7. Svårt att ta protoner/göra OH-:ar då väl?

En syra har ett pKa som är lägre ju starkare syran är. Om pKa är läge än 7 innebär det att syrans korresponderande bas har ett pKb som är högre än 7, d v s om man löser upp ämnet i vatten får man en sur lösning. Om pKa är högre än 7 innebär det att syrans korresponderande bas har ett pKb som är mindre än 7, d v s om man löser upp ämnet i vatten får man en basisk lösning. Jag skulle säga att en bas är ett ämne vars korresponderande syra har ett pKa som är större än 7. Då känns det självklart att ett basiskt protein har ett pI som är större än 7 (att göra tvärtom känns väldigt baklänges).

Hur definierar din bok ett surt respektive basiskt protein? Jag har frågat förut, men du har inte svarat.

Svara Avbryt
Close