11 svar
142 visningar
offan123 är nöjd med hjälpen
offan123 3048
Postad: 19 okt 2021 20:21 Redigerad: 19 okt 2021 20:26

Pipans grundton


Jag förstå inte varför man kan dra den här slutsatsen för det ska bli 75 Hz. Kan någon vara snäll och förklara?

Yngve 33141 – Livehjälpare
Postad: 19 okt 2021 20:47

Börja med att översätta frekvenserna till våglängder.

Ta sedan fram formeln för vilka de stående vågornas våglängder är.

Strängens längd L är densamma i alla dessa fall.

Se om du hittar tre på varandra följande heltal n som ger just dessa rre våglängder.

Om du inte kommer ihåg formeln, rita ett par figurer med öppen pipa och olika övertoner så kan du snabbt ta reda på den.

offan123 3048
Postad: 19 okt 2021 23:11

Om jag ska omvandla frekvens till våglängd måste jag utnyttja V=f• lambda. Är det underförstått att hastigheten är 340 m/s?

Yngve 33141 – Livehjälpare
Postad: 19 okt 2021 23:31

Ja, i detta fallet är det ljudvågor i luft.

offan123 3048
Postad: 19 okt 2021 23:49

f=340/2L. Hur kan man gå vidare på det?

Yngve 33141 – Livehjälpare
Postad: 19 okt 2021 23:56 Redigerad: 19 okt 2021 23:57
offan123 skrev:

f=340/2L. Hur kan man gå vidare på det?

Det gäller för grundtonen, men vad gäller för övertonerna?

Du känner till tre på varandra följande övertoners frekvenser.

Då kan du ta fram uttryck för respektive våglängder.

Eftersom pipans längd är densamma i alla tre fallen så kan du ta reda på vilka övertoner i ordningen du har och därigenom ta reda på pipans längd och sedan grundtonens våglängd.

offan123 3048
Postad: 20 okt 2021 00:16

(Grundtonen)=>  f1 =340/2L

(1:a Överton) L=Lambda => f2 =340/L

(2:a överton) L=3lambda/2 => f3=(340)/(2•L/3)

 

Våglängd:

lambda= v/f

lambda1= (340)/(340/2L)

Lambda2=(340)/(340/L)

Lambda 3= (340)/(2L/3)

Yngve 33141 – Livehjälpare
Postad: 20 okt 2021 08:02 Redigerad: 20 okt 2021 08:08

För grundtonen (n=1n=1) och samtliga övertoner gäller λn=2Ln{\lambda}_n=\frac{2L}{n}.

Du vet att det även gäller att v=λnfnv={\lambda}_nf_n och att v=λn+1fn+1v={\lambda}_{n+1}f_{n+1}, vilket ger dig sambandet λnfn=λn+1fn+1{\lambda}_nf_n={\lambda}_{n+1}f_{n+1}.

Med λn=2Ln{\lambda}_n=\frac{2L}{n} och λn+1=2Ln+1{\lambda}_{n+1}=\frac{2L}{n+1} enligt ovan får du då 2Lnfn=2Ln+1fn+1\frac{2L}{n}f_n=\frac{2L}{n+1}f_{n+1}

Om du löser ut nn ur det sambandet får du n=fnfn+1-fnn=\frac{f_n}{f_{n+1}-f_n}.

Du vet att fn=375f_n=375 Hz och att fn+1=450f_{n+1}=450 Hz.

Nu kan du bestämma nn.

offan123 3048
Postad: 20 okt 2021 13:27

n+1 är det så eftersom du skriver tre på varandra dvs: n    n+1    n+2?  Menar du så här?

Yngve 33141 – Livehjälpare
Postad: 20 okt 2021 13:33 Redigerad: 20 okt 2021 13:35

Ja precis. Vi vet att de tre övertonerna har frekvenserna fn, fn+1 och fn+2.

Men vi vet inte vilka övertoner det är, dvs vi vet inte vilket värde på n som passar in på dessa frekvenser.

offan123 3048
Postad: 20 okt 2021 13:57 Redigerad: 20 okt 2021 13:57

så v=v och sen förenklar man bara allt?

 

fn= 375 Hz

fn+1= 450 Hz

 

Så här?

Yngve 33141 – Livehjälpare
Postad: 20 okt 2021 16:51

Ja det stämmer att n = 5 för frekvensen 375 Hz.

Svara Avbryt
Close