4 svar
89 visningar
Katarina149 är nöjd med hjälpen
Katarina149 7150
Postad: 10 okt 2021 01:55

Plankan (kraftmoment)


Hej! Jag undrar ifall det är rätt att tänka på det sättet : 

 vi kallar pilen som är riktad uppåt för F. 
tyngdpunkten på plankan verkar i mitten av plankan kallar vi för mg. Och tyngdkraften för hunden kallar vi också för mg.  

Momentkraften för hunden är M1=5*9,82*2.5=122,75Nm

Momentkraften för plankan är :

M2=16*9.82*0.5=78,56Nm

M3=F*3 där F är den uppåtriktade kraften från brädan. 

Detta ger oss att M1+M2=M3 om (jämvikt råder). Jag vill hitta F för att sedan jämföra om F är större än 16g och 5g tillsammans (tyngdkraften för brädan och hunden). 

Jag får att F är 63 N vilket är mindre än 16g och 5g tillsammans. Alltså kommer plankan inte välta… Det känns som att det är något som fattas eller något fel i  min förklaring ..?

PATENTERAMERA 4486
Postad: 10 okt 2021 02:35

Notera att M1 är medurs och att M2 är moturs.

Vidare så kan M3 inte vara moturs, eftersom vår fysikaliska intuition säger oss att F inte kan vara riktad neråt.

Så du har att

M1 + M3 = M2,

samt villkoret att M30.

Om jämvikt kräver att M3<0, så är jämvikt inte möjlig och vi får tippning.

Katarina149 7150
Postad: 10 okt 2021 11:27

Hej! Hur kommer det sig att M3 och M1 = M2?

CurtJ 865
Postad: 10 okt 2021 11:56

Du kan välja vilken riktning du vill på den okända kraften och sen visar det sig när du räknar ut den om du valt rätt. Får du ett positivt värde så har du antagit rätt riktning, får du ett negativt så har du antagit fel riktning.

PATENTERAMERA 4486
Postad: 10 okt 2021 14:58
Katarina149 skrev:

Hej! Hur kommer det sig att M3 och M1 = M2?

Moment medurs = moment moturs.

Svara Avbryt
Close