12 svar
37 visningar
Lina345 är nöjd med hjälpen
Lina345 94
Postad: 5 okt 16:50

Plast

När man utvinner råvara (råolja) till plast då bildas svaveldioxid och kan leda till försurningar? Men hur påverkar då tillverkningen av plast Co2 utsläppen?

Teraeagle Online 16820 – Moderator
Postad: 5 okt 17:19 Redigerad: 5 okt 17:19

Det bildas koldioxid när man framställer plast, och inte minst om man förbränner plasten när den har kasserats (t.ex. vid sopförbränning).

Lina345 94
Postad: 5 okt 17:25
Teraeagle skrev:

Det bildas koldioxid när man framställer plast, och inte minst om man förbränner plasten när den har kasserats (t.ex. vid sopförbränning).

Tack, är detta sant som jag skrev här nere?

– Vilka olika steg behöver materialet gå igenom för att bli en färdig produkt?

Man börjar med små omättade som t ex kolväten och dessa molekyler vill gärna  bli mättade. De blir mättade genom att använda ena bindningen i en dubbelbindning lossna från en kolatom och binda till en etenmolekyl och binda till andra molekyler eller atomer. De binder till andra molekyler ochn genom detta skapas en kolvätekedja och då skapas polyeten. 

Ja i princip har du rätt. Polyeten, som är en av de vanligaste plasterna, tillverkas genom en kedjereaktion mellan etenmolekyler. Dubbelbindningarna övergår i enkelbindningar och elektronerna som fanns i dubbelbindningarna används för att binda samma eten”resterna” med varandra i långa kedjor.

Lina345 94
Postad: 5 okt 21:03
Teraeagle skrev:

Det bildas koldioxid när man framställer plast, och inte minst om man förbränner plasten när den har kasserats (t.ex. vid sopförbränning).

Betyder det då att framställning av råolja bidrar till att sveveldioxid släpps ut?

Teraeagle Online 16820 – Moderator
Postad: 5 okt 21:15 Redigerad: 5 okt 21:17

Det är en helt annan fråga som inte har något med plastproduktion att göra. Olja innehåller svavel som man måste avlägsna innan man kan tillverka produkter av den. Svavel avlägsnar man i form av svavelväte när oljan reagerar med vätgas under högt tryck. I moderna oljeraffinaderier tillverkar man sedan rent svavel av svavelvätet enligt den s.k. Claus-processen. Svavlet säljs sedan som en produkt, t.ex. för att producera svavelsyra.

Om man inte svavelrenar oljan så bildas svaveldioxid när den förbränns. Det är framför allt fartyg som använder tjock eldningsolja som orsakar dem typen av utsläpp. Om man ska tillverka plast av oljan måste den svavelrenas först, annars skulle svavlet förgifta de katalysatorer som krävs i de processer man använder för att framställa plasterna. 

Lina345 94
Postad: 5 okt 21:20

Så det skapas bara koldioxid när man utvinner råoljan , frågan på mitt papper var ”hur påverkar utvinningen av råvaran co2 utsläppen”

och när man tillverkar plast så blir det också bara koldioxid, frågan på detta råder såhär (vilken påverkan har tillverkningen på co2 utsläppen?)

Kan du fota uppgiften och ladda upp en bild eller skriva av den exakt som det står (hela uppgiften)? Det känns som att du bara har nämnt halva uppgiften…

Själva utvinningen av olja ur marken är förenad med vissa utsläpp, men inte av koldioxid utan av metan (naturgas) som läcker ut när man borrar efter oljan. Metan är en mycket kraftigt växthusgas och i naturgasen som läcker ut skulle det även kunna finnas andra komponenter, t.ex. svavelväte. Men knappast svaveldioxid. När man sedan raffinerar oljan kan det bildas en del koldioxidutsläpp (och läckage) från raffinaderiet. De stora koldioxidutsläppen uppstår dock när man sedan eldar upp produkterna från raffinaderiet, antingen i form av bensin i en bil eller kanske något plastföremål i ett fjärrvärmeverk.

Lina345 94
Postad: 5 okt 21:36
Teraeagle skrev:

Kan du fota uppgiften och ladda upp en bild eller skriva av den exakt som det står (hela uppgiften)? Det känns som att du bara har nämnt halva uppgiften…

Själva utvinningen av olja ur marken är förenad med vissa utsläpp, men inte av koldioxid utan av metan (naturgas) som läcker ut när man borrar efter oljan. Metan är en mycket kraftigt växthusgas och i naturgasen som läcker ut skulle det även kunna finnas andra komponenter, t.ex. svavelväte. Men knappast svaveldioxid. När man sedan raffinerar oljan kan det bildas en del koldioxidutsläpp (och läckage) från raffinaderiet. De stora koldioxidutsläppen uppstår dock när man sedan eldar upp produkterna från raffinaderiet, antingen i form av bensin i en bil eller kanske något plastföremål i ett fjärrvärmeverk.

Vi gör LCA om plastpåsar men frågorna är: I vilka länder utvinns råvaran? Hur går utvinningen av råvaran till? Hur påverkar utvinningen av råvaran Co2 utsläppen? I vilka länder sker tillverkningen? Vilka olika steg behöver materialet gå igenom för att bli en färdig produkt? Vilken påverkan har tillverkningen på Co2 utsläppen?

Jag förstår. I så fall måste du ta hänsyn till hela denna kedja:

  • Utvinning av råolja
  • Raffinering av råolja till eten
  • Tillverkning av polyeten från eten
  • Tillverkning av påsar från polyeten

Svårt att svara på hur mycket koldioxid varje enskilt steg släpper ut, men det finns garanterat uppgifter om du söker på nätet. Sen måste du göra vissa antaganden eftersom utsläppen varierar ganska mycket beroende på var utvinningen och tillverkningen sker.

Lina345 94
Postad: 5 okt 22:05
Teraeagle skrev:

Jag förstår. I så fall måste du ta hänsyn till hela denna kedja:

  • Utvinning av råolja
  • Raffinering av råolja till eten
  • Tillverkning av polyeten från eten
  • Tillverkning av påsar från polyeten

Svårt att svara på hur mycket koldioxid varje enskilt steg släpper ut, men det finns garanterat uppgifter om du söker på nätet. Sen måste du göra vissa antaganden eftersom utsläppen varierar ganska mycket beroende på var utvinningen och tillverkningen sker.

Tack men frågan om hur det går till med utvinningen av råvaran, så skrev jag att det går till med hjälp av borr som man borrar ner i marken eller havsbotten tills man när oljan, frågan efter är vilka olika steg behöver materialet gå igenom för att bli en färdig produkt? 
Är det rätt att skriva om det vi diskuterade om längre upp alltså om etenmolekyler för att tillslut bildas polyeten (plast), är detta svaret eller ska jag skriva om hur stegen är för att göra en plastpåse och inte bara plast

Din råvara skulle jag säga är råolja. Beskriv hur den tas upp ur marken och vilken miljöpåverkan det innebär (”utvinningen”). Sedan beskriver du samma sak för kedjan råolja-eten-polyeten-plastpåse (”steg för att bli en färdig produkt”).

Lina345 94
Postad: 5 okt 22:14
Teraeagle skrev:

Din råvara skulle jag säga är råolja. Beskriv hur den tas upp ur marken och vilken miljöpåverkan det innebär (”utvinningen”). Sedan beskriver du samma sak för kedjan råolja-eten-polyeten-plastpåse (”steg för att bli en färdig produkt”).

Tack så jättemycket

Svara Avbryt
Close