11 svar
98 visningar
Qetsiyah är nöjd med hjälpen!
Qetsiyah 670
Postad: 6 feb 2019 Redigerad: 6 feb 2019

Plötslig fundering

Om derivatan av en envärd funktion är ett streck, en rät linje, är då derivatan av en tvåvärd funktion ett plan?!

Jag tycker att det är rimligt. Vi lärde oss om plan på linjär algebra på mattespecieliseringen och de kan ju luta hursomhelst, precis som räta linjer.

AlvinB 3163
Postad: 6 feb 2019

Derivatan är inte en rät linje, den är bara ett tal. Däremot är tangenten en rät linje med samma lutning.

Du har helt rätt i att tangenten till en tvåvariabelfunktion blir ett plan. I två variabler har man nämligen två olika derivator, en i xx-led och en i yy-led. Ett tangentplan till denna funktion är då ett plan där lutningen i båda riktningar är samma som för funktionsytan i punkten som tangeras.

Jag tror att du menar att tangenten till en reellvärd funktion av en variabel är en rät linje, och undrar om motsvarigheten för en reellvärd funktion av två variabler är ett plan. Svar ja, i alla fall kan det tolkas så under vissa omständigheter. 

Laguna 5360
Postad: 6 feb 2019

Om du menar en funktion av två variabler så har den tangentplan i stället för tangentlinjer, ja.

Qetsiyah 670
Postad: 6 feb 2019 Redigerad: 6 feb 2019

Vad trevligt.

Lutningen man får av f'(något) beskrivs av enbart ett tal, som 2. Vad beskrivs då lutningen av planet, gradienten med? En normalvektor (x, y)?

AlvinB 3163
Postad: 6 feb 2019 Redigerad: 6 feb 2019

Den beskrivs med vad som kallas för gradienten, en vektor med den partiella derivatan i xx-led och den partiella derivatan yy-led. Gradienten av en funktion f(x,y)f(x,y) betecknas ofta med nablasymbolen, f(x,y)\nabla f(x,y).

Exempelvis är gradienten av funktionen f(x,y)=x2+y2f(x,y)=x^2+y^2 lika med:

f(x,y)=(2x,2y)\nabla f(x,y)=(2x,2y)

Detta är dock inte riktigt en normalvektor till ytan, normalvektorn kräver faktiskt en zz-komponent också. Normalvektorn till ytan ges nämligen av (2x,2y,-1)(2x,2y,-1) eller (-2x,-2y,1)(-2x,-2y,1) beroende på om den pekar utåt eller inåt mot ytan.

Om du känner ett intresse av att lära dig detta lite mer grundligt, leta lite grann på nätet efter någon sida som lär ut flervariabelanalys. Sådana här saker är nämligen precis vad man sysslar med där.

Laguna 5360
Postad: 6 feb 2019

Det borde komma ganska snart, om det är en matematiskt inriktad linje/program på universitetet.

Qetsiyah 670
Postad: 11 feb 2019 Redigerad: 11 feb 2019

Men AlvinB var kommer -1 och 1 från?

Ytterligare fundering: (x, y, 1) och (x, y, -1) är väl inte parallella oavsett x, y? 

Ännu en ytterligare fundering: I detta fall är de två vektorerna du skrev parallella eftersom skalärprodukten mellan de två är lika med 0. Ah

AlvinB 3163
Postad: 11 feb 2019 Redigerad: 11 feb 2019

När du har gradientvektorn i en punkt (a,b)(a,b) kan du ju då skriva planets ekvation som:

z=ax+by+cz=ax+by+c

På normalform blir detta:

ax+by-z+c=0ax+by-z+c=0

alternativt

-ax-by+z-c=0-ax-by+z-c=0

vilket ger normalvektorerna (a,b,-1)(a,b,-1) och (-a,-b,1)(-a,-b,1) där (a,b)(a,b) är gradienten till ff. Sätter vi in gradienten (a,b)=(2x,2y)(a,b)=(2x,2y) får vi då normalvektorerna (2x,2y,-1)(2x,2y,-1) och (-2x,-2y,1)(-2x,-2y,1).

Du har rätt i att (x,y,1)(x,y,1) inte är parallell med (x,y,-1)(x,y,-1), men det är ju inte det jag skriver. Notera att jag har minustecken framför de två första komponenterna när den tredje är negativ. Man kan gå mellan de två normalvektorerna genom att multiplicera med -1-1. De pekar alltså åt motsatt håll, den ena inåt från ytan och den andra utåt från ytan.

Qetsiyah 670
Postad: 11 feb 2019

Ja, precis. Men jag trodde att man kallade (x, y, z) och (-x, -y, -z) parallella...

AlvinB 3163
Postad: 11 feb 2019

Jo, (x,y,z)(x,y,z) och (-x,-y,-z)(-x,-y,-z) är parallella med varandra, och det är precis det vi använder oss av för att få två olika vektorer:

-(2x,2y,-1)=(-2x,-2y,-(-1))=(-2x,-2y,1)-(2x,2y,-1)=(-2x,-2y,-(-1))=(-2x,-2y,1)

Vad jag tror du missade när du skriver att (x,y,1)(x,y,1) inte är parallell med (x,y,-1)(x,y,-1) är att i normalvektorn med positiv etta så har de första två komponenterna minustecken framför sig, vilket gör att vektorerna blir parallella med varandra.

Qetsiyah 670
Postad: 11 feb 2019 Redigerad: 11 feb 2019

Ja jo just precis, ja. Jag menade förresten a·b=-a·b

Svara Avbryt
Close