1 svar
609 visningar
Tennis96 1
Postad: 9 jan 2022 20:26

PM - "Hur påverkade kristnandet av sverige övergången från runsvenska till fornsvenska?"

Hej,

Jag har under två veckors tid nu försökt förstå mig på denna frågeställning.

Jag har kunnat läsa mig till att under kristnandet kom ord från latin, som mässa och kloster.

Men på vilket sätt ska man skriva ett PM med denna frågeställning, man måste använda sig utav minst 3 källor och sen i avslutningen antingen dra slutsatser eller en jämförelse. Hur skulle upplägget kunna se ut? Vad för typ av källor kan man använda sig av?

SaintVenant 3759
Postad: 10 jan 2022 15:01

Googla på "PM svenska" eller läs i din bok. Första länken är:

https://www.bessemerskolan.se/omskolan/bessemerbiblioteket/foreleverochlarare/skrivarhjalp/texter/pm.18680.html

Denna säger:

INLEDNING - Kortfattat presentera ämnet och dina frågeställningar.

UTREDANDE DEL - Presentera det material du har hittat i dina källor genom att sammanfatta/referera och citera.

AVSLUTNING - Resonera kring och dra slutsatser från det källmaterial du har i den utredande delen. Utgå från dina frågeställningar. VIKTIGT: Inget nytt ska introduceras här!

Enkel Checklista:

  • Rubrik
  • Du har använt ett vetenskapligt språk utan personliga betraktelser
  • Du har en frågeställning som fungerar
  • Du har åtminstone två källor som har med ämnet att göra
  • Du har refererat och citerat korrekt
  • Du har resonerat och dragit slutsatser i slutet
  • Du har lagt till din källförteckning efter avslutningen

Källor du kan använda är din lärobok, lektioner och encyklopedier. Det är en väldigt specifik fråga på ett snävt område som kan ha många olika svar. Du måste därmed fundera ganska mycket på ditt underlag och de stöd för ditt svar som du använder.

Svara Avbryt
Close