3 svar
24 visningar
alexandra006 är nöjd med hjälpen
alexandra006 Online 8
Postad: 23 nov 10:45

polär kovalent bindning

Hej jag håller på med en uppgift om ämnens vattenlöslighet. Jag känner mig dock lite förvirrad kring polärt kovalenta bindningar och dipoler. Bildar atomer med en polärt kovalent bindning endast dipoler? och är dipoler samma sak som en polär molekyl?

The_0ne340 24
Postad: 23 nov 11:34 Redigerad: 23 nov 11:37

Ja dipoler är densamma som en polär kovalent molekyl. En polär molkeyl(Dipol) är en molekyl med en negativ och positiv ändelse. Det blir det eftersom att det är ojämntfördelat elektroner mellan atomerna i molekylen. Det kan hända att det finns en polär kovalent bindning men molekyl inte är en dipol. Liksom koldioxid CO2. Det är tack vare formen. Eftersom att koldioxiden är symmetrisk, då har den ingen positiv eller negativ ändelse. Utan den har bara en positiv ändelse. Därför är koldioxid en opolär molekyl fastän den använder sig av polär kovalenta bindningar. 

OBS. För att en molekyl ska vara en dipol behöver den vara symmetrisk(ha en negativ och positiv ändelse). Den behöver också ha samma elektronegativet värde som en polär molekyl. 

alexandra006 Online 8
Postad: 23 nov 11:44
The_0ne340 skrev:

Ja dipoler är densamma som en polär kovalent molekyl. En polär molkeyl(Dipol) är en molekyl med en negativ och positiv ändelse. Det blir det eftersom att det är ojämntfördelat elektroner mellan atomerna i molekylen. Det kan hända att det finns en polär kovalent bindning men molekyl inte är en dipol. Liksom koldioxid CO2. Det är tack vare formen. Eftersom att koldioxiden är symmetrisk, då har den ingen positiv eller negativ ändelse. Utan den har bara en positiv ändelse. Därför är koldioxid en opolär molekyl fastän den använder sig av polär kovalenta bindningar. 

OBS. För att en molekyl ska vara en dipol behöver den vara symmetrisk(ha en negativ och positiv ändelse). Den behöver också ha samma elektronegativet värde som en polär molekyl. 

tack! så om jag förstår rätt så är alla dipoler polära molekyler och har en polär kovalent bindning? men alla molekyler som har en polär kovalent bindning måste in vara dipoler eller polära molekyler?

The_0ne340 24
Postad: 24 nov 19:34

Yes

Svara Avbryt
Close