7 svar
23 visningar
Hejhej23 57
Postad: 19 mar 19:28

Polär vs opolär

Hej!

 

Jag får inte riktigt kläm på hur detta är.

 

Jag tänker och har hört att polära ämnen MÅSTE kunna bilda dipol. Detta gör ju så tt ämnen som koldioxid och metan inte har polärt kovalenta bindningar trots att de består av mer än ett grundämne. Stämmer detta?

 

Jag vet att det verkar van der Waals bindningar mellan metan molekyler och mellan koldioxid molekyler, men jag undrar om deras intramolekylära bindningar är opolära eller polära.

Hejhej23 skrev:

Hej!

 

Jag får inte riktigt kläm på hur detta är.

 

Jag tänker och har hört att polära ämnen MÅSTE kunna bilda dipol. Detta gör ju så tt ämnen som koldioxid och metan inte har polärt kovalenta bindningar trots att de består av mer än ett grundämne. Stämmer detta?

Ett polärt ämne har plusladdningar och minusladdnningar på olika ställen. Om man hhar hyfsat stora molekyler t ex en sockermolekyl så har den polära delar utan att man direkt brukar säga att den är en dipol. Ännu mer när man pratar om polära och opolära sidokedjor i aminosyror/proteiner.

Jag vet att det verkar van der Waals bindningar mellan metan molekyler och mellan koldioxid molekyler, men jag undrar om deras intramolekylära bindningar är opolära eller polära.

De kovalenta bindnigarna inuti en molekyl kan mycket väl vara polära utan att ämnet som helhet är polärt. I koldioxid bör de båda syreatomerna vara lite negativa och kolatomen positiv, men eftersom molekylen är negativ i båda ändarna och positiv på mitten har den inte två olika ändar, d v s den är inte en dipol.

Hejhej23 57
Postad: 19 mar 19:45

Men skulle ni säga att koldioxid och metan har polära eller opolära kovalenta bindingar?

Hejhej23 57
Postad: 19 mar 20:14

Jag tänker att koldioxid är polärt kovalent då syre och kol har relativt stor skillnad i elektronegativitet. Dock är den symmetrisk vilket leder till att den inte är en dipol och därav van der waals bindningar.

 

Metan är kol och väte som har väldigt liten elektronegativitets skillnad vilket gör den opolärt kovalent. 

Är detta sant?

Hejhej23 57
Postad: 19 mar 20:15
Smaragdalena skrev:
Hejhej23 skrev:

Hej!

 

Jag får inte riktigt kläm på hur detta är.

 

Jag tänker och har hört att polära ämnen MÅSTE kunna bilda dipol. Detta gör ju så tt ämnen som koldioxid och metan inte har polärt kovalenta bindningar trots att de består av mer än ett grundämne. Stämmer detta?

Ett polärt ämne har plusladdningar och minusladdnningar på olika ställen. Om man hhar hyfsat stora molekyler t ex en sockermolekyl så har den polära delar utan att man direkt brukar säga att den är en dipol. Ännu mer när man pratar om polära och opolära sidokedjor i aminosyror/proteiner.

Jag vet att det verkar van der Waals bindningar mellan metan molekyler och mellan koldioxid molekyler, men jag undrar om deras intramolekylära bindningar är opolära eller polära.

De kovalenta bindnigarna inuti en molekyl kan mycket väl vara polära utan att ämnet som helhet är polärt. I koldioxid bör de båda syreatomerna vara lite negativa och kolatomen positiv, men eftersom molekylen är negativ i båda ändarna och positiv på mitten har den inte två olika ändar, d v s den är inte en dipol.

Jag tänker att koldioxid är polärt kovalent då syre och kol har relativt stor skillnad i elektronegativitet. Dock är den symmetrisk vilket leder till att den inte är en dipol och därav van der waals bindningar.

 

Metan är kol och väte som har väldigt liten elektronegativitets skillnad vilket gör den opolärt kovalent. 

Är detta sant?

Hejhej23 skrev:
Smaragdalena skrev:
Hejhej23 skrev:

Hej!

 

Jag får inte riktigt kläm på hur detta är.

 

Jag tänker och har hört att polära ämnen MÅSTE kunna bilda dipol. Detta gör ju så tt ämnen som koldioxid och metan inte har polärt kovalenta bindningar trots att de består av mer än ett grundämne. Stämmer detta?

Ett polärt ämne har plusladdningar och minusladdnningar på olika ställen. Om man hhar hyfsat stora molekyler t ex en sockermolekyl så har den polära delar utan att man direkt brukar säga att den är en dipol. Ännu mer när man pratar om polära och opolära sidokedjor i aminosyror/proteiner.

Jag vet att det verkar van der Waals bindningar mellan metan molekyler och mellan koldioxid molekyler, men jag undrar om deras intramolekylära bindningar är opolära eller polära.

De kovalenta bindnigarna inuti en molekyl kan mycket väl vara polära utan att ämnet som helhet är polärt. I koldioxid bör de båda syreatomerna vara lite negativa och kolatomen positiv, men eftersom molekylen är negativ i båda ändarna och positiv på mitten har den inte två olika ändar, d v s den är inte en dipol.

Jag tänker att koldioxid är polärt kovalent då syre och kol har relativt stor skillnad i elektronegativitet. Dock är den symmetrisk vilket leder till att den inte är en dipol och därav van der waals bindningar.

 

Metan är kol och väte som har väldigt liten elektronegativitets skillnad vilket gör den opolärt kovalent. 

Är detta sant?

Bindningen mellan kol och väte är polär, men bara svagt. Väte blir lite positivt.

Hejhej23 57
Postad: 19 mar 20:23
Smaragdalena skrev:
Hejhej23 skrev:
Smaragdalena skrev:
Hejhej23 skrev:

Hej!

 

Jag får inte riktigt kläm på hur detta är.

 

Jag tänker och har hört att polära ämnen MÅSTE kunna bilda dipol. Detta gör ju så tt ämnen som koldioxid och metan inte har polärt kovalenta bindningar trots att de består av mer än ett grundämne. Stämmer detta?

Ett polärt ämne har plusladdningar och minusladdnningar på olika ställen. Om man hhar hyfsat stora molekyler t ex en sockermolekyl så har den polära delar utan att man direkt brukar säga att den är en dipol. Ännu mer när man pratar om polära och opolära sidokedjor i aminosyror/proteiner.

Jag vet att det verkar van der Waals bindningar mellan metan molekyler och mellan koldioxid molekyler, men jag undrar om deras intramolekylära bindningar är opolära eller polära.

De kovalenta bindnigarna inuti en molekyl kan mycket väl vara polära utan att ämnet som helhet är polärt. I koldioxid bör de båda syreatomerna vara lite negativa och kolatomen positiv, men eftersom molekylen är negativ i båda ändarna och positiv på mitten har den inte två olika ändar, d v s den är inte en dipol.

Jag tänker att koldioxid är polärt kovalent då syre och kol har relativt stor skillnad i elektronegativitet. Dock är den symmetrisk vilket leder till att den inte är en dipol och därav van der waals bindningar.

 

Metan är kol och väte som har väldigt liten elektronegativitets skillnad vilket gör den opolärt kovalent. 

Är detta sant?

Bindningen mellan kol och väte är polär, men bara svagt. Väte blir lite positivt.

Så metan och koldioxid har båda polära kovalenta bindningar men "agerar" som oplära och därav van der waals?

Ja.

Svara Avbryt
Close