1 svar
36 visningar
Fotbollskillen12 475
Postad: 13 apr 2020 21:31

Polynom

p(x) är ett tredjegradspolynom. Vilken grad får det polynom som bildas då p(x) multipliceras med x^2

Rent logiskt antog jag att det kommer bli 5 men förstod inte riktigt varför för det hela beror väll på vilken term i polynomet jag multiplicerar med eller ska jag i detta fallet utgå ifrån den distributiva lagen där alla termer multipliceras och i så fall hur ska jag veta att det ska vara så? 

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 13 apr 2020 21:35

Distributiva lagen är rätt tänkt. Säg att polynomet är t.ex. p(x)=x3+2x+5p(x) = x^3 + 2x +5. Detta ska multipliceras med x^2:

p(x)·x2p(x) \cdot x^2

Om vi nu byter bort "p(x)" mot själva polynomet, måste det få en parentes runt. Det är ju *hela* polynomet som multipliceras med x^2. Sätter vi ingen parentes blir det bara sista termen som multipliceras. Så:

(x3+2x+5)·x2(x^3 + 2x +5) \cdot x^2

Och detta utvecklar du alltså med distributiva lagen.

Svara Avbryt
Close