3 svar
65 visningar
StudieRo 397
Postad: 15 nov 2022 22:32 Redigerad: 15 nov 2022 22:36

Polynom uppgift 1021

I ett koordinatsystem är linjen y = -4x + 8 ritad. En rektangel är placerad så att den har två sidor på de positiva koordinataxlarna, ett hörn i origo, och det motsatta hörnet på en punkt på linjen.

a) Teckna en funktion som beskriver rektangelns area. Låt x-koordinaten för punkten på linjen vara din variabel.

 

Jag vet att ena hörnet är origo (0,0)

Jag vet att ett av hörnen kommer att befinna sig någonstans på x linjen, ett hörn någonstans på y-linjen och ett hörn någonstans på linjen y=-4 x + 8

Men det finns så många rektanglar som uppfyller detta. 

Hur kan man tänka?

StudieRo 397
Postad: 15 nov 2022 22:33

Judit 491
Postad: 15 nov 2022 22:51

Vi ska alltså hitta en funktion som beskriver arean av en rektangel som uppfyller dessa krav. Om du kallar rektangelns bas för x, vad blir då höjden?

StudieRo 397
Postad: 15 nov 2022 22:59 Redigerad: 15 nov 2022 23:00

Det borde ju vara x*y dvs sidorna på koordinataxlarna. 

Kan jag byta ut y mot dess likhet: -4x + 8?

Vilket skulle ge: x ( -4 + 8)

Svara Avbryt
Close