2 svar
45 visningar
Adel 4 25
Postad: 27 sep 11:49

positiv, negativ eller ingen korrelation

Hur kan jag resonera om den frågan som visar inte mer  information?

Resonera kring om du tror att det finns positiv, negativ eller ingen korrelation
mellan
● antal iphone per 10000 invånare i ett land och

● barnadödlighet till följd av dåligt vatten.
Resonera även kring om det finns kausalitet.

Marilyn 3114
Postad: 27 sep 12:10

Barnadödlighet till följd av dåligt vatten är troligen vanligare  ett land med svag ekonomi. I sådana länder är troligen andelen iphoneägare inte så hög.

Och omvänt. Ju större andel iphone desto lägre dödlighet, så troligen negativ korrelation.

Adel 4 25
Postad: 28 sep 06:31

Tack för svaret.

Svara Avbryt
Close