0 svar
95 visningar
storyw 24
Postad: 30 dec 2019

Prisförändring vid inkomstökning?

Hej, 

Hur ska jag angripa fråga b? I fråga a) har jag beräknat q till 10 och priset till 10. För att beräkna förändringen av jämviktspriset i b) så kommer jag inte vidare. Jag har ingen formel som passar. Det är en normal vara eftersom inkomstelasticiteten är 0,5. QD har jag beräknat till 250. Tänker jag fel om efterfrågans inkomstelasticitet är 0,5 och konsumenternas inkomst ökar med 2% så borde QD öka med 0,5 x 2% = 1%? Om så kan jag sätta in den i formeln för QD dvs 250 x 1,01 = 500-25P, vilket skulle bli P=9,9. Då har prisförändringen blivit 9,9/10 dvs 1%. Stämmer det? Om jag ska räkna med elasticitetsformeln eP, I = e D, I / (eS, P - eD, P) så saknar jag formeln för QS för att kunna beräkna priselasticiteten. 

Ett företags kostnadsfunktion ges av C=50+0,5q2. Företaget verkar på en avreglerad marknad där det finns 15 identiska företag utan marknadsmakt som säljer en homogen vara. Alla företag har samma kostnadsfunktion. Marknadsefterfrågan ges av Qd =500-25P.
a) Hur många företag kommer att finnas på lång sikt (anta att det inte finns några inträdeshinder, alla företag har samma kostnadsfunktion)? Hur mycket kommer (totalt) att säljas av produkten när marknaden är i långsiktig jämvikt? Till vilket pris? Hur stor vinst kommer respektive företag att göra?
b) Utgå ifrån den långsiktiga jämvikten. Anta att efterfrågans inkomstelasticitet är 0,5. Hur mycket förändras jämviktspriset om konsumenternas inkomst ökar med 2%?

Hälsningar

Svara Avbryt
Close