1 svar
32 visningar

Privatekonomi i skolan

Jag hamnade i en diskussion för ett tag sedan som handlade om att man inte får lära sig tillräckligt mycket om privatekonomi i skolan. Vissa menar att ett så pass viktigt ämne inte ges tillräckligt utrymme och borde vara ett eget, obligatorisk ämne. Samtidigt minns jag att vi fick en del info om det inom hem- och konsumentkunskapen. Vad har ni andra för erfarenheter kring det?

Man kan också hävda att många verktyg faktiskt redan lärs ut i skolan. Det kanske snarare gäller att få elever att inse att det som lärs ut faktiskt är tillämpbar kunskap? Man kan använda geometriska summor för att räkna ut lånekostnader eller förväntad avkastning vid olika investeringsalternativ, medan skillnaden mellan linjär och exponentiell tillväxt är det som gör ”ränta-på-ränta-effekten” så kraftfull.

tindra03 280
Postad: 22 jan 2021

Mina egna erfarenheter ätt att man lär sig en hel del om framför allt privatekonomi i skolan. När jag gick på högstadiet utgjordes typ 50% av våra lektionstimmar i HKK av just privatekonomi. Sen läste vi en del om det på samhällskunskapen både i högstadiet och nu i gymnasiet. Jag tror tyvärr att även om undervisningen finns där så uppfattas den som något som endast är obligatoriskt att kunna inför ett prov, för att sedan glömmas bort. Även om privatekonomin lärs ut i skolan så tror jag att dagens skolsystem snarare gjort att elever fokuserat på prestation inför exempelvis ett prov än faktiskt lärande... Visst att matematiken innehåller metoder som kunnat tillämpas inom privatekonomin, precis som du säger, men jag tror tyvärr att man ofta missar den praktiska användningen av vad man lär sig. Exempelvis blir exponentiell tillväxt just exponentiell tillväxt och lika mycket ekonomisk tillväxt som elefanter i ett naturreservat typ!

Svara Avbryt
Close