10 svar
103 visningar
Maddefoppa 696
Postad: 6 jul 18:15

Progentior cell vs dotter cell

Hej! Är en progenitor cell och dotter cell synonym?

mag1 8332
Postad: 6 jul 21:18

Nej det är olika celltyper.

Prefixet "pro-" i progenitor anger att denna cell kan differentiera till en viss typ av cell. Detta är en egenskap som även stamceller har, och gränsen mellan dessa två celltypers definitioner kan vara lite olika, beroende på vem man frågar.

Dotterceller uppstår när en cell (vilken som) delar sig, och två nya dotterceller (av samma celltyp, och identiska celler) bildas.

Maddefoppa 696
Postad: 9 jul 16:20

Okej tack så mycket. 

Så kan man säga att dottecellen sker först och mer kopplas till REPRODUKTION i sammanhand av avkomma. Där gensekvensen är en kopia av förgående

 

Medans stamcell/ progentior cell är som ett andra steg dvs vi har fått en organism/ 1:a cell och den kommer specilicera sig till ex. En muskelcell, hepaticyt osv?

mag1 8332
Postad: 9 jul 17:39
Maddefoppa skrev:

Okej tack så mycket. 

Så kan man säga att dottecellen sker först och mer kopplas till REPRODUKTION i sammanhand av avkomma. Där gensekvensen är en kopia av förgående

Nej det är inte bara kopplat till reproduktionen, och meios.

Det bildas helt enkelt två dotterceller, från en modercell. Och detta gäller oavsett vilken sorts cell det är som delar sig.

Dottercellerna kommer ha samma gensekvens som modercellen (och resten av organismen, undantaget könscellerna som endast har halva antalet kromosomer). Skillnaden mellan olika celltyper är, att en celltyp använder specifika delar av genomet. Dessa celltypsspecifika delar ger just den celltypen de egenskaper som behövs i cellen. T.ex. en muskelcell använder de gener som behövs för att bilda muskelfibrer, men inte gener för att känna av värme.

Andra celltyper har sina specifika gener som de använder. Och eftersom de inte behöver muskelfibrer, är generna för muskelfibrer inaktiverade.

 

Medans stamcell/ progentior cell är som ett andra steg dvs vi har fått en organism/ 1:a cell och den kommer specilicera sig till ex. En muskelcell, hepaticyt osv?

Nej inte riktigt, men jag tror du greppat tidsaxeln. Med tidsaxeln från det befruktade ägget som exempel sker det översiktligt som:

0) mammas/pappans, könsstamcell bildar könsceller

1) spermie + ägg

2) befruktat ägg (1 stamcell, som verkligen kan bli precis vilken cell som helst)

3) celldelning (större antal stamceller, kan bilda vilken cell som helst)

4) med fler celler uppstår behovet av specialiserade celler s.k. differentierade celler. Det finns: stamceller (som börjar utvecklas åt olika håll, d.v.s. alla celler kan inte bilda olika typer av celler, men tillsammans kan alla olika celltyper i kroppen bildas), progenitorceller och differentierade celler.

5) organ börjar bildas från differentierade celler. Progenitorceller finns för att kunna nybilda celler (t.ex. en typ av progenitorceller kan bilda nervcellsliknande celler i nervsystemet, och dessa kan utvecklas till olika typer av nervceller). Och även olika typer av stamceller (som är mindre "specialiserade" än progenitorcellerna, och stamceller kan därför ge upphov till ännu fler olika typer av celler).

Maddefoppa 696
Postad: 10 jul 06:20

Okej. 

 

Dottercell

1. så det blir alltså alltid 2 st dotterceller men kan man dotterceller bildas någon annan gång förutom i cellreproduktion?

blir det då liksom:

1. Annan cell från organism (ägg+ spermie= ej stamceller)

2. Befruktat= 1 st BLIR STAMCELL dvs kan ge upphov till nya cell

 

3 Fler stamceller- för att ge upphov till multicellulär ORGANISM 

 

4. specialering av de FLERA antal celler, utifrån organismens behov (miljö + art)

 

5. många celler= bildar tillsammans organ. Organen blir också utkfrån behov för organismen

 

Så bra i punktform och tydligt resonomang, verkligen bra svar:)

2. Är en befruktat cell dessama som stamcell eftersom den har potentialen att differentiera sig?

mag1 8332
Postad: 10 jul 11:44
Maddefoppa skrev:

Okej. 

 

Dottercell

1. så det blir alltså alltid 2 st dotterceller

Ja vid mitos är det så.

men kan man dotterceller bildas någon annan gång förutom i cellreproduktion?

"Reproduktion" används inom biologin för att beskriva när, en individ skapar avkomma. Det är individen som reproducerar sig (själv eller tillsammans med en annan individ). Medans när en enstaka cell delar sig, kallar man det celldelning.

Och efter celldelningen fås dottercellerna. Dottercellerna kan m.a.o. inte bildas från något annat än "modercellen" genom celldelning. Utan "moder" kan ingen "dotter" bildas.

 

blir det då liksom:

1. Annan cell från organism (ägg+ spermie= ej stamceller)

2. Befruktat= 1 st BLIR STAMCELL dvs kan ge upphov till nya cell

3 Fler stamceller- för att ge upphov till multicellulär ORGANISM 

 

4. specialering av de FLERA antal celler, utifrån organismens behov (miljö + art)

 

5. många celler= bildar tillsammans organ. Organen blir också utkfrån behov för organismen

 

Så bra i punktform och tydligt resonomang, verkligen bra svar:)

2. Är en befruktat cell dessama som stamcell eftersom den har potentialen att differentiera sig?

 

Hur vi reproducerar oss kan beskrivas på många nivåer, ner till hur cellerna utvecklas och bildar embryot. Hur cellerna differentierar, celltyper o.s.v. verkar dyka upp under Bi2. Men eftersom indelningen av (stam)celler till stor del bygger på hur det befruktade ägget utvecklas, blir det knepigt att förenklat diskutera skillnader mellan stamceller utan mer detaljer (och dessa detaljer dyker upp först på universitetsnivå).

Jag vet inte om ni gått igenom embryogenesen (=ungefär bildandet av ett embryo, som sedan växer till sig ett foster) under biologin? Under embryogenesen växer antalet celler från zygoten (det befruktade ägget), och mer utvecklade celler behövs, så vissa av cellerna differentierade för att uppfylla mer specialiserade funktioner (t.ex. som hos blod, lungor) istället för stamcellerna.

 

Ja, det befruktade ägget (zygoten) är urtypen av stamceller (en s.k. totipotent stamcell). Denna cell kan bilda precis vilken typ av (stam)cell som helst i kroppen. De totipotenta stamcellerna kan även  bilda de delar som sedan "kasseras" efter förlossningen, moderkakan och fosterhinnan. D.v.s. de celler som kommer ifrån zygoten, men som inte blir en del av fostret.

Redan efter att den befruktade äggcellen har delat sig ett fåtal gånger, så börjar de totipotenta cellerna differentiera (utvecklas). Då bildas olika skikt (bl.a. de omgivande cellerna som sedan blir moderkaka/fosterhinna). Och när cellerna differentierar och bildar olika skikt, fås pluripotenta stamceller istället (dessa kan inte längre bilda moderkaka/fosterhinna).

De pluripotenta stamcellerna kan bilda vilken typ av celler som helst i det som sedan kan utvecklas till kroppen (men inte de celler som sedan hamnar utanför embryot, d.v.s. moderkakan/fosterhinnan).

I och med att antalet celler ökar, behöver cellerna börja organiseras/separeras, så att skilda delar kan utvecklas. T.ex. så att delar som muskler/ben, mag-tarmkanal, hjärnan, blir separerade i egna strukturer. Cellerna börjar organiseras så att tre olika lager bildas, de s.k. groddlagren. När cellerna (pluripotenta stamceller) differentierar och börjar bilda groddlagren, blir de mer specialiserade och kallas multipotenta stamceller.

De multipotenta stamcellerna kan utvecklas vidare till mer specialiserade celler, men endast inom sin härstamning (till celler inom samma groddlager, men inte inom de två andra). T.ex. en multipotent stamcell i benmärgen kan bilda alla olika typer av celler i blodet, men den kan inte bilda hudceller som tillhör ett annat groddlager.

 

Detaljerna om hur stamceller delas in är något som diskuteras, och det finns lite skilda uppfattningar om precis var skillnader går för t.ex. en specifik typ av stamceller. T.ex. i benmärgen finns celler som kan beskrivas som multipotent, delvis multipotent, progenitorcell etcetera - samt någonstans mellan dessa beskrivningar.

Maddefoppa 696
Postad: 10 jul 13:21

Dottercell/progenitocell/stamceller

Kan man säga då att reproktionen är en ”specialerserad celldelning” där kravet är just produktion av AVKOMMA istället för ”någon generell cell”. Samt att istället för att cellen—> annan cell inom den redan EXISTERADE ORGANISMEN.

Kan dottercellen (så smånimgom) kan GENERERA själva organismen?. Samt har kravet att den bildats från moderceller och INTE den generella cellen.

Maddefoppa 696
Postad: 10 jul 13:28 Redigerad: 10 jul 13:29

Jag går läkarlinjen och ska läsa biokemi, reproduktion & mikrobiologi teminen till hösten. Så förbreder mig med reppetion och läsning nu på sommaren. 

Vi har gått genom gällande organanläggningar (dvs groddbladden osv)  men inte vad som sker i det tidiga embryot. Glömde helt bort att zygoten= den befruktade cellen. Visste dock inte att man kan anse det som en typ av ”ur stamcell= totipotent är samma sak.

 

vad är skillnaden mellan pluripontent och multipotenh?

mag1 8332
Postad: 10 jul 13:29
Maddefoppa skrev:

Dottercell/progenitocell/stamceller

Kan man säga då att reproktionen är en ”specialerserad celldelning” där kravet är just produktion av AVKOMMA istället för ”någon generell cell”.

Ja det är syftet med meios.

Samt att istället för att cellen—> annan cell inom den redan EXISTERADE ORGANISMEN.

Kan dottercellen (så smånimgom) kan GENERERA själva organismen?.

Nja inte riktigt. Vid bildningen av könscellerna skulle man kunna säga att det bildas dotterceller (haploida celler, med halva antalet kromosomer). Men dessa haploida celler kan inte ge upphov till någon organism. De behöver förenas med en till könscell och bilda zygoten. Och den kan bilda/generera en ny organism.

mag1 8332
Postad: 10 jul 13:38
Maddefoppa skrev:

Jag går läkarlinjen och ska läsa biokemi, reproduktion & mikrobiologi teminen till hösten. Så förbreder mig med reppetion och läsning nu på sommaren. 

Vi har gått genom gällande organanläggningar (dvs groddbladden osv)  men inte vad som sker i det tidiga embryot. Glömde helt bort att zygoten= den befruktade cellen. Visste dock inte att man kan anse det som en typ av ”ur stamcell= totipotent är samma sak.

Urstamcell är nog inte ett vedertaget begrepp. Men zygoten är den minst differentierade cellen i kroppen.  Och den är ett specialfall av stamcell, som kan ge upphov till precis vilken annan celltyp som helst.

Det finns lite olika uppfattningar för precis var gränsen för totipotenta celler går, i princip efter hur många celldelningar efter att zygoten bildas. Men, innan cellskikten som bildar moderkaka etcetera bildas, är nog de flesta överens om att samtliga celler är totipotenta.

 

vad är skillnaden mellan pluripontent och multipotenh?

 

Det var lite det jag försökte beskriva i inlägg #6.

Maddefoppa 696
Postad: 13 jul 06:20

Svar 1

 

Tack så mycket! Det jag menar med en organism är alltså organismer själv. Dvs mha. Dens egna dna från de 2 zygoterna. Menar inte att den kan ”av sig själv” ge upphov till EN ny organism med unik eget (ny+gammal= semikonservativt) DNA. 

Svara Avbryt
Close