1 svar
61 visningar
loking393 1
Postad: 16 okt 2020

Programmering Uppgift Behöver hjälp

Uppgiften är att skriva ett program som jämför arean i procent mellan två geometriska figurer. Programmet ska rita ut två *rätvinkliga trianglar* och skriva skillnaden i procent mellan deras *areor* och *omkretser*.

 

 

<script src="https://koda.nu/simple.js">


  //Några punkter 

  var Ax = 100;

  var Ay = 250;

  

  var Bx = 300;

  var By = 250;

  

  var Cx = 300;

  var Cy = 100;

  

  var Dx = 100;

  var Dy = 100;

  

  //line ritar linjer mellan koordinater

  line(Ax, Ay, Bx, By, 1, "green");

  line(Bx, By, Cx, Cy, 1, "green");

  line(Cx, Cy, Dx, Dy, 1, "green");

  line(Dx, Dy, Ax, Ay, 1, "green");

  

  //distance ger avståndet mellan två punkter.

  var b = distance(Ax, Ay, Bx, By); 

  var h = distance(Bx, By, Cx, Cy); 

  

  var a = b*h;

  

  var o = 2*(h+b);

  

  var f;

  

  //>= betyder större eller lika med

  if(h >= b)

  {

    //procent

   f = (b / h) * 100;

  }

  else

  {

   f = (h / b) * 100;

  }

  

  //text skriver en text på en koordinat

  text(300, 350, 12, "omkrets: ", "purple");

  text(500, 350, 12, o, "black");

  text(300, 370, 12, "area: ", "purple");

  text(500, 370, 12, a, "black");

  text(300, 390, 12, "förhållande h och b: ", "purple");

  text(500, 390, 12, f + "%", "black");


</script>

 

behöver hjälp med uppgiften detta är koden 

Laguna 13333
Postad: 16 okt 2020

Vad för hjälp behöver du? Har du kört koden?

Svara Avbryt
Close