1 svar
210 visningar
Farina 117
Postad: 23 okt 2022 18:12 Redigerad: 24 okt 2022 15:00

Proteiner 1

Hej!

Jag läser om prostetiska grupper och jag vet inte om jag har fattat definitonen rätt eller ej. Är prostetiska grupper de icke amionosyra delarna som är bundna till proteiner och är viktiga till proteinernas biologiska funktioner? Kan man säga att cofaktorer i ett enzym och hemgruppen i hemoglobin är exempel på prostetiska grupper?

 

Alla svar uppskattas

mag1 9163
Postad: 23 okt 2022 20:12
Farina skrev:

Hej!

Jag läser om prostetiska grupper och jag vet inte om jag har fattat definitonen rätt eller ej. Är prostetiska grupper de icke amionosyra delarna som är bundna till proteiner och är viktiga till proteinernas biologiska funktioner?

Ja indirekt och ibland direkt, är prostetiska grupper är viktiga för funktionen. En prostetiska grupp gör det möjligt för proteinet att få rätt struktur för proteinets funktion. En prostetisk grupp kan t.ex. vara en metalljon som binder in en bit bort från ett enzyms aktiva yta, och där påverkar metalljonen strukturen på proteinet (så att just den strukturen som kan katalysera reaktionen bildas). En prostetisk grupp kan även behövas i den aktiva ytan för att få en reaktion att ske. Och prostetiska grupper är en typ av kofaktorer.

Kan man säga att cofaktorer i ett enzym och hemgruppen i hemoglobin är exempel på prostetiska grupper?

Hemegruppen är en prostetisk grupp i hemoglobinet, den binder starkt till proteinet, och ger hemoglobinet dess funktionella struktur, och hemgruppen binder även gaser.

En kofaktor behövs t.ex. för en enzymatisk aktivitet, som i reduktionsreaktioner där NADH används som reduktionsmedel. Reduktionsreaktionen kan inte ske utan NADH, men denna kofaktor är inte bunden starkt, utan kan lätt binda och tillföra elektroner under reduktionen för att sedan lämna enzymet.

Förenklat kan du se det som att om en kofaktor inte kan lämna proteinet utan att proteinet denaturerar, är det en prostetiskt grupp. Kan kofaktorn lämna proteinet utan att det denaturerar, är det inte en prostetisk grupp.

Svara Avbryt
Close