5 svar
33 visningar
tindra03 är nöjd med hjälpen!
tindra03 202
Postad: 10 okt 2020

Protolysjämvikter

Hej! Jag har inom mycket snar framtid kemiprov i bland annat kemisk jämvikt. Jag hänger inte riktigt med på hur protolysjämvikterna fungerar.

 

ett exempel från min bok:

”är följande reaktion sur, basisk eller neutral?”

Natriumacetat i vatten:

 

jag delar upp ingående joner som Na+ och Ac-

Jag konstaterar att NaOH kan inte bildas (varför?) och sen bildas HAc (ättiksyra) av Ac- jonerna. Är Ac- korresponerande bas till HAc? Enligt BUSA-regeln så upptar Ac- H+ och det är därför en basisk reaktion. Hur kan det bildas basiska joner OH- när jag bildar en syra (HAc)?

 

Hoppas ni förstår på ett ungefär vad jag menar. Hade varit toppen om någon velat hjälpa mig att förklara detta i lite mer generella termer. Hur kan jag vid okänt jonslag  veta att ena, men inte andra bildas (varför reagerar ena men inte andra jonslaget Ac- eller Na+ (det är något med starka syror, svaga korresponderande baser om jag inte minns fel?))? Hur kan det bildas OH- joner när det bildas en syra? Hur kan en lösning med surt ämne i bli basisk?

 

Var inte rädd för att gå väldigt mycket ”back to basics”, hänger inte med på detta alls..

 

Hade varit superschysst om någon velat förklara!

Hur kan det bildas basiska joner OH- när jag bildar en syra (HAc)?

Försök att skriva en reaktionsformel där acetat reagerar med vatten och bildar ättiksyra. Kan du få ihop en sådan reaktionsformel utan att också ha hydroxidjoner som en produkt? Vatten agerar syra i detta fall och avger H+ till acetatjonen som är en bas. Då bildas vattens korresponderande bas hydroxidjonen samt acetatjonens korresponderande syra ättiksyra. En lösning blir inte sur för att det finns ättiksyramolekyler i den, utan surheten beror på hur mycket oxoniumjoner som finns i lösningen. 

Jag konstaterar att NaOH kan inte bildas (varför?)

NaOH är ett vattenlösligt salt, så det kan inte sväva runt några NaOH-molekyler (det är ju inte ens en molekylförening) i lösningen.

tindra03 202
Postad: 10 okt 2020
Teraeagle skrev:

Försök att skriva en reaktionsformel där acetat reagerar med vatten och bildar ättiksyra. Kan du få ihop en sådan reaktionsformel utan att också ha hydroxidjoner som en produkt?

Ac-+H2OHAc+OH

 

Kan man utläsa detta (citatet nedan) i Ka eller Kb eller är det "utantillkunskap"?

Jag konstaterar att NaOH kan inte bildas (varför?)
NaOH är ett vattenlösligt salt, så det kan inte sväva runt några NaOH-molekyler (det är ju inte ens en molekylförening) i lösningen.

Jag vet inte riktigt om utantillkunskap är rätt ord... Om man har en kemisk förening som innehåller en metall med icke-metaller så är det normalt sett en jonförening. Det beror på att metallerna har så låg elektronegativitet att vad de än förenar sig med ganska lätt kan ta över metallernas elektroner helt och hållet.  

tindra03 202
Postad: 10 okt 2020

Okej! Då förstår jag. Har reflekterat över en grej, natrium. Kan man tänka att alltid när natrium finns i vattenlösning så binder det inte till något alls eftersom det är en (vattenlöst) jon som ingår i många salt?

Så kan man tänka! Man kan inte ha fria natriumatomer i vattenlösning eftersom natrium är väldigt reaktivt då det är en alkalimetall. Då händer det här:

https://youtu.be/dmcfsEEogxs 

Svara Avbryt
Close