16 svar
367 visningar
Qetsiyah 6509 – Livehjälpare
Postad: 25 aug 2023 23:23 Redigerad: 25 aug 2023 23:53

(Provar en åsikt) Man behöver INTE anteckna på föreläsningar

Grundidén med att anteckna är ju att spara information man får från en förstahandskälla som kommer försvinna, något som bara sägs en gång. Det är ju knappast fallet vad gäller föreläsningar; det finns alltid kurslitteratur och utöver det oftast lärarens egna presentation eller anteckningar. Jag upptäckte för länge sen att i alla fall jag aldrig tittar på mina anteckningar, why would I? och varför antecknar jag ens då?

För det andra, man får MINDRE utav en föreläsning av att anteckna då all ens energi går till att hinna med att skriva ner, det är väldigt svårt skriva lika snabbt som en person pratar. Utöver det ska man tänka på layout, läraren kan börja hoppa fram och tillbaka, ta bort saker... En föreläsares roll är att levandegöra och skapa sammanhang för kursstoffet, hur kan man fånga upp den metan när man knappt kan hänga med på orden som kommer ur föreläsarens mun? Jag tror genuint inte man riktigt lyssnar när man antecknar. Det dödar också interaktionen med föreläsaren, hen får ingen feedback i form av ansiktsuttryck (att det går för snabbt/långsamt, sa föreläsaren något oklart osv), definitivt inga frågor och inga viskningar med grannen osv.

Jag är också tveksam till antecknande som övningsform då det är ett passivt sätt att interagera med stoffet. Man lär sig mycket mycket effektivare med problemlösning som faktiskt sätter igång hjärnan. (Detta gäller inte läkare, haha)

Jag misstänker att det också finns ett element av att man vill framstå för sina kurskamrater som lite mer ambitiös/smart jämfört med de som bara sitter och har inte ens fällt upp borden. Ja, det ser väl bättre ut, men jag tycker väl man ska ha den självsäkerheten att inte behöva hålla på så. Jag förstår också att det är en ganska naturlig instinkt, i alla fall när man är ny till universitetsstudier.

Det finns dock en variant som i teorin ska lösa mina invändningar, och det är att anteckna PÅ lärarens föreläsningsanteckningar (ett argument för digitalt antecknande). Man antecknar helt enkelt bara där man tycker att hen sagt nåt insiktsfullt, oväntat eller intressant. Vissa lärare är dock bra på att själva snappa upp metan de vet att studenter har nytta av och inkluderar redan det i föreläsningsanteckningarna.

ChristopherH 753
Postad: 25 aug 2023 23:59 Redigerad: 27 aug 2023 22:36

Det dem flesta tror är att man måste hinna skriva varenda ord läraren säger. Detta är inte fallet, man måste bara skriva ner nyckelord och formler vid det minsta för att komma ihåg. Eftersom läraren tar upp det ni säkert kommer att skriva på prov så är det en bra plats att vara på. Dessutom så har nästan alla lärare/proffessor ett dokument av allt hen gick genom som kan hjälpa dig att sätta en knut till allt som har sagts. 

Tänk på detta vis: Ifall du redan läst ett kapitel i en bok och tycker att du förstår allt, kommer du inte att förstå allt läraren säger på ett mer tydligt sätt vilket hjälper din förmåga att se samband om teorier? 

Jag går alltid genom mina anteckningar flera gånger, det tar ju inte lång tid att läsa genom dem. Sedan lägger jag mest tid på problemlösningar men utan mina upprepande läsningar av mina anteckningar så skulle problemlösningen gå mycket långsammare enligt mi

Den bästa metoden är upprepning, problemlösning och att förklara samband på ett enkelt vis till sina syskon/kompisar. För om du inte kan förklara något du lärt dig utan anteckningar är det inte värt att fråga om du verkligen förstår det eller inte?

Jag gynnar mig också av upprepning genom att lyssna på mina föreläsningar på 2x eller till och med 3x hastighet.  (en förmåga man lär sig efter upprepning) (det går också snabbt då en föreläsning på 1 timma går jag genom på 20 minuter vilket jag inte ser som negativt eftersom jag hinner lyssna på den i bussen)


Onödig citering borttagen. /Dracaena

Jag har tänkt alldeles för många gånger att "det där kommer jag att komma ihåg – jag behöver inte skriva ned det" (och sedan glömt det direkt) på föreläsningar och liknande för att inte åtminstone ha möjligheten att anteckna framför mig. Med det sagt, det är sällan nödvändigt att skriva ned precis allt som sägs. 

Men vi är också olika – för vissa personer är anteckningar ett sätt att hålla fokus under lektionen, för andra är det mer av en distraktion. Vissa tar anteckningar de finner användbara, andra finner att de aldrig läser sina anteckningar. Och det är helt okej. :)

 

Jag såg någon nyhet om att det fanns någon slags avvägning man behövde göra, i stil med att man inte både kan lyssna och anteckna hundraprocentigt, vilket innebar att man antingen lyssnar optimalt (men glömmer viktiga saker då man inte skrivit ned dem och allt går inte in i huvudet direkt) eller antecknar optimalt (men då missar viktiga saker då man inte lyssnat till hundra procent). Men det kan också vara en skröna, jag får leta imorgon. :)


Tillägg: 26 aug 2023 00:17

definitivt inga frågor och inga viskningar med grannen osv.

Varför skulle det vara så självklart sant? Det går alldeles utmärkt att ställa frågor och fråga sin granne om något man missade, även om man antecknar. Det skulle väl vara om man antecknade i princip ord för ord (då får man lära sig stenografera, då kan det gå), men är det många som gör det (genuin fråga)? 

JohanF Online 4562 – Moderator
Postad: 26 aug 2023 00:15

Word!

Dock finns en stor vits att föreläsaren skriver samtidigt som hen pratar, eftersom det håller ner tempot. 

ChristopherH 753
Postad: 26 aug 2023 00:20 Redigerad: 26 aug 2023 00:24

Tycker att man kan läsa föreläsarens dokument för lektionen i förväg och sedan ha den framför sig i lektionen medan man antecknar nyckelord och insiktsfulla saker man inte antecknat från läroboken för att se och komma ihåg lärorika samband. Ofta skriver läraren ned nyckelord på tavlan ändå.

Qetsiyah 6509 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2023 00:21

definitivt inga frågor och inga viskningar med grannen osv.

Varför skulle det vara så självklart sant? Det går alldeles utmärkt att ställa frågor och fråga sin granne om något man missade, även om man antecknar. Det skulle väl vara om man antecknade i princip ord för ord (då får man lära sig stenografera, då kan det gå), men är det många som gör det (genuin fråga)? 

Asså ja, jag har vart med förhållandesvis många gånger där föreläsaren säger: nu vill jag att ni slutar anteckna, om hen vill säga nåt särskilt viktigt. Det tolkar jag som att föreläsaren vill ha större närvaro i salen, alltså att anteckning minskar närvaron. 

ChristopherH 753
Postad: 26 aug 2023 00:26 Redigerad: 26 aug 2023 00:27

Ytterliggare en sak som är fördelaktigt med att vara på föreläsningen är att bekräfta att man förstått det man läst i läroboken tidigare. Det du då inte förstår lika bra i föreläsningen blir då något extra viktigt att notera

Qetsiyah 6509 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2023 00:39 Redigerad: 26 aug 2023 00:46

Jag ska nu visa hur man på riktigt använder citat.

(Jag ska påpeka att jag vet själv att mina anteckningar alltid varit kassa, så ett visst bias finns här haha)

ChristopherH skrev:

Det dem flesta tror är att man måste hinna skriva varenda ord läraren säger. Detta är inte fallet, man måste bara skriva ner nyckelord och formler vid det minsta för att komma ihåg.

Här är det två saker jag inte håller med om. 

1) Jag är osäker på om du med "komma ihåg" menar sparande av information eller att själva processen av anteckningstagande bidrar till att minnas stoffet. Om det är det första så tycker jag alltså att det inte stämmer, och om det är det andra säger du ju själv längre ner att det bästa sättet är upprepning och problemlösning (vilket jag tolkar som upprepad problemlösning)? Oavsett är det ju en sorts övning som väl inte behöver göras under pågående föreläsning?

Jag vill också säga att jag ogillar konceptet med att "minnas", korvstoppning dvs. Jag tycker att utbildning överlag ska lägga mer tyngd på förståelse, tillämpning och kreativitet ("internalization"). Jag tror att minutephysics gjorde en video om detta som var intressant, ska gräva fram den.

2) I praktiken ser jag folk som antecknar ganska bokstavligt, det vill jag säga. Om du verkligen antecknar sådär minimalt, är det inte då samma som en formelsamling?

Tänk på detta vis: Ifall du redan läst ett kapitel i en bok och tycker att du förstår allt, kommer du inte att förstå allt läraren säger på ett mer tydligt sätt vilket hjälper din förmåga att se samband om teorier? 

Att komma förberedd är bra, det håller jag med om ja, men jag ser inte hur det relaterar till antecknande?

Jag går alltid genom mina anteckningar flera gånger, det tar ju inte lång tid att läsa genom dem. Sedan lägger jag mest tid på problemlösningar men utan mina upprepande läsningar av mina anteckningar så skulle problemlösningen gå mycket långsammare enligt mi

Då undrar jag genuint vad som gör dina anteckningar bättre än kursbok och/eller formelsamling för det ändamålet?

oggih 1181 – F.d. Moderator
Postad: 26 aug 2023 00:43 Redigerad: 26 aug 2023 00:56

Håller helt med! Att föra noggranna anteckningar är sällan ett bra sätt att spendera sin uppmärksamhet under en föreläsning, åtminstone i de fall anteckningar, slides eller liknande finns tillgängligt efteråt. Och när jag själv föreläser så vill jag väldigt gärna att studenterna fokuserar så mycket som möjligt (så klart beroende på var och ens indiviuella förutsättningar) på att lyssna, titta och interagera med mig och varandra, än att i panik försöka kopiera allt jag skriver på tavlan. Detta underlättas väldigt mycket om man som student läser på inför föreläsningen, så att man har ett hum om vad allt handlar om.

Men med det sagt brukar jag ändå ha papper och penna redo när jag lyssnar på föreläsningar, ifall det dyker upp något särskilt jag vill komma ihåg, t.ex.

  • Något särskilt insiktsfullt föreläsaren säger, eller någon intressant exempel/namn/artikel/bok som nämns som jag vill kolla upp närmare efter föreläsningen.
  • Om jag snabbt vill fylla i någon lucka i en härledning eller ett exempel som bara gås igenom översiktligt.
  • En fråga jag vill ställa i pausen eller vid annat lämpligt tillfälle.
  • Någon viktig definition som jag vill komma ihåg för resten av föreläsningen även om den blir utsuddad.
ChristopherH 753
Postad: 26 aug 2023 00:48 Redigerad: 26 aug 2023 00:48

Tänk på detta vis: Ifall du redan läst ett kapitel i en bok och tycker att du förstår allt, kommer du inte att förstå allt läraren säger på ett mer tydligt sätt vilket hjälper din förmåga att se samband om teorier? 

Att komma förberedd är bra, det håller jag med om ja, men jag ser inte hur det relaterar till antecknande?

Det fördelaktigt med att först vara förberedd innan man går på föreläsningen. Sedan kan du utnyttja föreläsningen för att bekräfta minnet av din förståelse från boken. Det du då trodde du förstod från boken visar att du inte förstår det bra om du inte förstår vad föreläsaren hade att säga om det. Därför blir det du inte förstår något viktigt att anteckna så att du kan repetera det där hemma. (En bekräftelse teknik)

Jag går alltid genom mina anteckningar flera gånger, det tar ju inte lång tid att läsa genom dem. Sedan lägger jag mest tid på problemlösningar men utan mina upprepande läsningar av mina anteckningar så skulle problemlösningen gå mycket långsammare enligt mi

Då undrar jag genuint vad som gör dina anteckningar bättre än kursbok och/eller formelsamling för det ändamålet?

Vi säger att du har ett kapitel med 40 sidor. Om du har antecknat alla dessa sidor så kommer du att läsa det mycket snabbare än själva kursbokens 40 sidor. Detta bidrar till en snabb upprepningsprocess. Du kan t.ex läsa anteckningarna av dessa 40 sidor på 10-20 minuter. Sen har du resten av dagen på att göra din problemlösning t.ex

Qetsiyah 6509 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2023 00:49

En till rolig metod är att anteckna samtidigt på samma dokument/blad digitalt med vänner, det går UNDAN och är dessutom ganska kul. Är det nån som provat detta?

ChristopherH 753
Postad: 26 aug 2023 00:51 Redigerad: 26 aug 2023 00:52
Qetsiyah skrev:

En till rolig metod är att anteckna samtidigt på samma dokument/blad digitalt med vänner, det går UNDAN och är dessutom ganska kul. Är det nån som provat detta?

Jag har inte prövat det. Men gruppdiskussioner om förberedelse frågor inför prov har bevisats att hjälpa, eftersom det finns kanske andra vinklar som dina grupp kamrater nämner som du tog lära av. 

Qetsiyah 6509 – Livehjälpare
Postad: 26 aug 2023 01:00

Men om det är en kondenserad kursbok du använder anteckningar som, vad är då skillnaden mot föreläsningsanteckningarna? Eller också "key points"/sammanfattnings avsnitten i läroboken?

ChristopherH 753
Postad: 26 aug 2023 01:04 Redigerad: 26 aug 2023 01:08
Qetsiyah skrev:

Men om det är en kondenserad kursbok du använder anteckningar som, vad är då skillnaden mot föreläsningsanteckningarna? Eller också "key points"/sammanfattnings avsnitten i läroboken?

Så att man kan bekräfta att man förstår det man lärt sig av från kursboken. Om du finner att det finns något i föreläsningen du inte direkt kommer ihåg från dina anteckningar från kursboken så är det en bekräftelse på vad du inte förstår. Därför kan du använda dem för att jämföra och lägga till några extra punkter/vinklar så att du förstår det mer tydligt vid vidare upprepningsförsök. Det betyder att du indirekt inte måste skriva ner allt från föreläsningen, men bara det du inte förstår. 

 

En annan bekräftelse metod är att försöka förklara samband till sina syskon/kompisar på ett sätt som dem kan förstå. Om du inte kan förklara något utan hjälp av anteckningar så betyder det att du inte förstår det tillräckligt bra. Därav kan du upprepa detta och komma fram till slutsatser om vad du måste fokusera på

Qetsiyah skrev:

En till rolig metod är att anteckna samtidigt på samma dokument/blad digitalt med vänner, det går UNDAN och är dessutom ganska kul. Är det nån som provat detta?

Detta är något jag har velat prova länge, men inte kommit till skott med. Hur lanserar man något sådant? :)

Qetsiyah 6509 – Livehjälpare
Postad: 27 aug 2023 22:52

Haha vad roligt!

Jag har egentligen bara gjirt det en gång, på historian i gymnasiet och då använde vi google docs bara och var fem pers. Det var samtidigt för att vi hade kassa kursböcker vars innehåll våra lärare älskade att lappa ihop utan logik, så det fanns verkligen behov av att spara ner allt som sas. 

Det var ganska enkelt att "lansera"... tänkte du på nåt särskilt?

Qetsiyah skrev:

Haha vad roligt!

Jag har egentligen bara gjirt det en gång, på historian i gymnasiet och då använde vi google docs bara och var fem pers. Det var samtidigt för att vi hade kassa kursböcker vars innehåll våra lärare älskade att lappa ihop utan logik, så det fanns verkligen behov av att spara ner allt som sas. 

Frustrerande! 

Det var ganska enkelt att "lansera"... tänkte du på nåt särskilt?

Nä, inte direkt. Bara att det är en kul idé. Jag brukar anteckna, och tycker att det hjälper en hel del, men jag håller till viss del med om att det kan vara i vägen för att lyssna aktivt (inte alltid, men i vissa fall). Då skulle en sån här metod kunna vara användbar, för att kunna anteckna mer effektivt genom att anteckna tillsammans. 

Svara Avbryt
Close