7 svar
280 visningar
Hjälppp 24
Postad: 17 okt 2021 11:14

Psykologi 1 (biologiska perspektivet) synaps

a)      Hur kan du utifrån bilden (synaps) förklara hur en valfri drog eller annat ämne (ex kaffe, nikotin) fungerar?

Jag har prov om några och ska kunna utifrån en bild på synaps kunna förklara hur en valfridrog eller ämne fungerar. (biologiska perspektivet) undrar om någon skulle kunna hjälpa mig eller ge något exempel.

mag1 7608
Postad: 17 okt 2021 22:20

Lite underlig fråga för en kurs i psykologi. Hur ett ämne påverkar aktiviteten i en synaps tillhör snarare farmakologi, och skulle kanske kunna passa in på Bi2/Ke2 istället.

Är du bekant med hur signaltransduktionen sker i en synaps (d.v.s. hur en nervsignal skickas från en nervcell till en annan via en synaps)?

Det behövs nog i alla fall en översiktligt kännedom om hur synapsen fungerar för att kunna besvara frågan. För "droger", vissa läkemedel samt "andra ämnen" (som i uppgiften) påverkar hur denna singnaltransduktion sker, och på så vis påverkas nervcellerna och hela nervsystemet.

Hjälppp 24
Postad: 18 okt 2021 16:45

Hej

jag är medveten om att en nervimpuls kommer genom en nervcell och ut i axonet. Den tar sig sedan genom en ändknopp och ska ”hoppa” över en till en ny cell. Men för att göra det måste den ta sig igenom synapsklyftan. Nervimpulsen överförs i signalsubstansen som kan förmedla in i en ny cell. Denna impuls tas emot av en receptorer  i dendriter som finns i nästa cell. Det förstår ja mig på.

Men att förklara hur en en drog eller annat ämne fungerar med hjälp av den vet jag inte hur jag ska göra.

mag1 7608
Postad: 18 okt 2021 19:48

Ämnen som t.ex. läkemedel, droger och nikotin, påverkar oss genom att ämnena ökar eller minskar nervimpulserna i hjärnan (och i vissa fall ökar det i en del av hjärnan, och minskar i en annan - eller tvärt om). Och denna ökning/minskning i nervimpulserna kan ske genom att vissa signaleringsvägar skickar fler impulser än normalt, vilket i sin tur påverkar ett eller flera delar av hjärnan - och aktiviteten i dessa delar kan då öka eller minska. Motsatsen kan ske vid minskning av impulserna som en följd av att ett annat ämne finns närvarande. Detta är så klart helt översiktligt, och det går nog inte att beskriva det hela så mycket tydligare, därför att ämnena påverkar hjärnan sina egna vis.

Om du väljer ut ett ämne kan du se sambanden tydligare för detta ämne (eller för den gruppen av t.ex. läkemedel som ämnet tillhör).

Hjälppp 24
Postad: 19 okt 2021 19:41 Redigerad: 19 okt 2021 20:27

Jag har valt att berätta utifrån kokain. Såhär långt har jag kommit och jag satsar på ett högt nivå. 

hur ska t.ex. få in begrepp som nervimpuls,signalsubstans mm

Dopamin utför grunden för de effekter av kokain. Dopaminet hjälper till att vidarebefordra informationen mellan nervceller. Dopaminet är lagrad i spetsen av axonet. När en elektrisk signal kommer dit släpper axonet igenom dopaminet till neuronens vägg. Detta frigör dopaminet mellan två nervceller (synaps). Den rör sig sedan till den närliggande neuronen. Dendriter i den neuronen innehåller receptorer som dopaminet kan binda till. Denna bindning vidarebefordra meddelandet vidare när meddelandet har överförts släpper dopaminet sin receptor och återvänder till sin ursprungliga neuronen 

mag1 7608
Postad: 19 okt 2021 20:33

En undran bara. Din kurs är den på gymnasienivå? Och är detta en inlämningsuppgift, eller vad är det för arbete du skall skriva?

Hjälppp 24
Postad: 19 okt 2021 20:46

först kommer vi ha ett skriftligt prov sedan kommer vi att skriva kursprov en då inlämning. Juridik 2 psykologi 1 (gymnasiet). Det handlar om biologiska perspektivet, stress, depression, hjärnan, locus of controll, synaps mm.

mag1 7608
Postad: 20 okt 2021 08:55
Hjälppp skrev:

Jag har valt att berätta utifrån kokain. Såhär långt har jag kommit och jag satsar på ett högt nivå. 

hur ska t.ex. få in begrepp som nervimpuls,signalsubstans mm

Dopamin utför grunden för de effekter av kokain. Dopaminet hjälper till att vidarebefordra informationen mellan nervceller. Dopaminet är lagrad i spetsen av axonet. När en elektrisk signal kommer dit släpper axonet igenom dopaminet till neuronens vägg. Detta frigör dopaminet mellan två nervceller (synaps). Den rör sig sedan till den närliggande neuronen. Dendriter i den neuronen innehåller receptorer som dopaminet kan binda till. Denna bindning vidarebefordra meddelandet vidare när meddelandet har överförts släpper dopaminet sin receptor och återvänder till sin ursprungliga neuronen 

Du har här översiktligt beskrivit hur dompaminsignallering mellan två nervceller sker, men du saknar en beskrivning av kokainet fungerar.

Vad är det du undrar över eller vill ha hjälp med?

Svara Avbryt
Close