1 svar
58 visningar
MayaAa 8
Postad: 29 jan 11:48

Räkenskapsenlig avskrivning

Hej!

 

Mycket tacksam om någon kunde kontrollera att mina svar stämmer :) 

 

Fråga:

 

1. Avskrivning Lennarts Fisk
 
Lennart Beck driver ett företag som enskild näringsidkare sedan 1 januari X1. Lennart har gjort färdigt sitt bokslut för X5 och beräknat en vinst före bokslutsdispositioner till 470 000 kr. Han vill dock räkna fram en så låg vinst som möjligt med hjälp av maximal avskrivning.
 
 
Inventarier har anskaffats enligt följande (kr):
 
År
 
X1
30 000
 
X2
34 000
 
X3
66 000
 
X4
34 000
 
Under år X5 har inventarier köpts för 80 000 kr. Inga inventarier har sålts under året. Ingående balansvärdet för år X5 var 78 000 kr. I resultatet har planenlig avskrivning med 10 % räknats med bland kostnaderna.

 

 

Svar: 

Alternativ 1 30 % regeln
 
Ingående värde
78000
Nyanskaffningar
80000
Summa
158000
Försäljning
0
Bokfört värde
158000
70 % av restbeloppet
110600
 
Totala avskrivning
47400
(158 000 - 110 600)
 
Avskrivning enligt plan
24400
(0,1 x 244 000)
 
Avskrivning över plan
23000
(47400-24400)
 
Största möjliga värdeminskningsavdraget: 47 400 kr
 
 
Alternativ 2 20 % regeln


Kvarv anskaffningsvärden
 X5 80 000.  80 % =  64000
 X4 34 000 60 % = 20400
 X3 66 000  40 % = 26400
 X2 64 000* 20 % = 12800

 
Lägsta värde: Summa 123600
 
 *30 000 + 34 000 X1 & X2)
 
 
 
Maskinernas värde vid årets början
78000
Inköp
80000
Försäljning
0
Värde före avskrivning
158000
Lägsta tillåtna värde vid årets slut
−123600
Årets avskrivning
34400

Avskrivning enligt plan
24400
(0,1 x 244000)
Avskrivning över plan
10000
(34400-24400)
Total avskrivning
34400
 
Största möjliga värdeminskingsavdraget: 34 400 kr
 
 
 
 

Arktos 2648
Postad: 2 feb 14:33

Är det något speciellt du undrar över?

Det är mycket lättare att ta till sig ditt lösningsförslag
om du genomgående har 'text' och belopp på samma rad
(så som du gör i avsnittet om 20-regeln),
helst även med beloppen rakt under varandra
(dvs så att entalssiffrorna kommer rakt under varandra).
Gärna med mellanslag före var tredje siffra från höger räknat.

Svara Avbryt
Close