3 svar
64 visningar
Beckaling är nöjd med hjälpen
Beckaling 295
Postad: 11 okt 2021 14:27

Räkna ut arbetet på en kärra som dras upp för en ramp

Om man räknar på sättet som min lärare gjort på pappret vad händer med rörelseenergin? Ska man inte använda den, fatta ej varför han bara räknade med ep1. Varför strök han ek?

Matsmats 558 – Livehjälpare
Postad: 11 okt 2021 14:41

Oavsett vad rörelseenergin var (dvs. hur fort kärran drogs) så är energin som omsätts i uppgiften lika med skillnaden i potentialenergi. Om man drar med konstant kraft kommer kärrans hastighet inte att förändras så rörelseenergin är densamma i början och slutet.

Beckaling 295
Postad: 11 okt 2021 14:42

Så om rörelseenergi är densamma så räknar man inte med den? 

Matsmats 558 – Livehjälpare
Postad: 11 okt 2021 16:30

Jag var nog lite otydlig i första svaret.

Det enda du vet något om är ändringen i potentiell energi (du vet inte hur fort kärran rullat vid olika tidpunkter) och det är också det som efterfrågas. Man skall nog tolka det som att man börjar och slutar med hastigheten 0 ("dras uppför en ramp från A till B"). Kärran har under tiden den rullas en viss rörelseenergi (som varierar med hastigheten). Energi är oförstörbar och kärran lättrullande, dvs. inget har omvandlats till värme via friktion. Man har tillfört energi via kraften framåt, en del har omvandlats till rörelseenergi men i slutänden har även rörelseenergin omvandlats till lägesenergi (den rullar sista biten på egen hand tills rörelseenergin är slut).

Ingen energi har försvunnit så det enda som ändrats mellan stillastående vid A och stillastående vid B är den potentiella energin.

Svara Avbryt
Close