8 svar
77 visningar
M (a) * x är nöjd med hjälpen
M (a) * x 211
Postad: 14 jan 17:01 Redigerad: 14 jan 17:26

Räkna ut tidsdilatation

Tänker jag rätt att t0 är då det som observatörer ser?

Y är då ersatt med antingen t eller t0?

Om vi har en händelse från föremålet är 1 ersatt met t?

D4NIEL 2395
Postad: 14 jan 17:44 Redigerad: 14 jan 18:04

Man kan tänka sig att t0t_0 är det tidsspann en observatör på ett rymdskepp som flyger förbi jorden upplever mellan två händelser. Då är tt tidsspannet en annan (stillastående) observatör på jorden upplever mellan de två händelserna.

Gammafaktorn γ\gamma är en faktor man kan räkna ut för något som rör sig relativt något annat.  I ditt exempel förklarar γ\gamma hur fort rymdskeppet rör sig. γ\gamma är alltid större än eller lika med 1. vv i formeln för γ\gamma är rymdskeppets hastighet.

Vet man vv kan man enkelt beräkna γ\gamma och tvärtom.

M (a) * x 211
Postad: 14 jan 18:56
D4NIEL skrev:

Man kan tänka sig att t0t_0 är det tidsspann en observatör på ett rymdskepp som flyger förbi jorden upplever mellan två händelser. Då är tt tidsspannet en annan (stillastående) observatör på jorden upplever mellan de två händelserna.

Gammafaktorn γ\gamma är en faktor man kan räkna ut för något som rör sig relativt något annat.  I ditt exempel förklarar γ\gamma hur fort rymdskeppet rör sig. γ\gamma är alltid större än eller lika med 1. vv i formeln för γ\gamma är rymdskeppets hastighet.

Vet man vv kan man enkelt beräkna γ\gamma och tvärtom.

Vad händer här?

Vad händer med ettan

D4NIEL 2395
Postad: 14 jan 19:19 Redigerad: 14 jan 19:24

Du kan se det som att man förlänger täljare och nämnare med 1-v2/c2\sqrt{1-v^2/c^2}

Då blir det l01-v2/c2l_0\sqrt{1-v^2/c^2} i täljaren och 11 i nämnaren.

l=l0γ=l011-v2/c21-v2/c21-v2/c2=l01-v2/c21\displaystyle l=\frac{l_0}{\gamma}=\frac{l_0}{\frac{1}{\cancel{\sqrt{1-v^2/c^2}}}}\frac{\sqrt{1-v^2/c^2}}{\cancel{\sqrt{1-v^2/c^2}}}=\frac{l_0\sqrt{1-v^2/c^2}}{1}

Ettan kan man sedan strunta i att skriva ut eftersom l01=l0\frac{l_0}{1}=l_0

M (a) * x 211
Postad: 19 jan 17:55 Redigerad: 19 jan 17:59

Om jag förstår rätt så finns det gamla faktorn, detta finns i formel bladet men det finns också

t=t01-vc2men i formel bladet står det t=t0y så isf skulle det vara t0=t/y ???

gamla faktor

y=11-vc2

sedan när det kommer till tidden vilken är vilken så ör det den stilla ståande observatören som mäter t0

a ser b flygga förbi på 2 sekunder 

b=t0 är också stilla 

a=t ser ser något förflytta sig hastigt 

?

D4NIEL 2395
Postad: 19 jan 19:42 Redigerad: 19 jan 19:45

Ja, du verkar ha förstått det rätt, men det är inte gamla faktorn utan

γ\gamma (uttalas gamma som i gamma-strålar). Det är en faktor som berättar hur mycket längd- och tid förändras.

γ\gamma är alltid större än 1. Typiska värden är γ=1.05\gamma=1.05 till γ=20\gamma=20

Du kan alltid hålla ordning på om du ska multiplicera eller dividera med γ\gamma genom att lära dig att tiden verkar gå långsammare för någon rör sig med hög hastighet

I ditt exempel tycker a att b rör sig med hög hastighet, alltså ska tiden t0t_0 b mäter vara kortare än den tid tt som a mäter.

Sett ur b:s synvinkel blir det tvärtom och det är det som gör att folk blir förvirrade.

M (a) * x 211
Postad: 1 feb 09:14
D4NIEL skrev:

Ja, du verkar ha förstått det rätt, men det är inte gamla faktorn utan

γ\gamma (uttalas gamma som i gamma-strålar). Det är en faktor som berättar hur mycket längd- och tid förändras.

γ\gamma är alltid större än 1. Typiska värden är γ=1.05\gamma=1.05 till γ=20\gamma=20

Du kan alltid hålla ordning på om du ska multiplicera eller dividera med γ\gamma genom att lära dig att tiden verkar gå långsammare för någon rör sig med hög hastighet

I ditt exempel tycker a att b rör sig med hög hastighet, alltså ska tiden t0t_0 b mäter vara kortare än den tid tt som a mäter.

Sett ur b:s synvinkel blir det tvärtom och det är det som gör att folk blir förvirrade.

i bild 2 så ser man att man har delat gamla faktorn med l0

i formelbladet ör det L=L0

så skulle det inte bli L/y=L0

M (a) * x 211
Postad: 1 feb 09:20

det finns två olika metoder har jag förståt, Gamla faktorn och sedan t=t01-v2c2ocht=t0y

D4NIEL 2395
Postad: 1 feb 18:40 Redigerad: 1 feb 18:41

Du måste skilja på längd och tid. Längden kontraheras (förkortas) i rörelseriktningen.

I ditt läromedel bör du ha formler som ser ut ungefär så här för längd (ll) och tid (tt)

 l=l0γ=l01-v2/c2l=\frac{l_0}{\gamma}=l_0\sqrt{1-v^2/c^2}

t=t0γ=t01-v2/c2t=t_0\gamma=\frac{t_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}

Svara Avbryt
Close