1 svar
10 visningar
sund20 199
Postad: 12 okt 18:55 Redigerad: 12 okt 18:58

Räkna ut vilka gener som är gemensamma med syskon

Vet inte om detta stämmer, men jag har i alla fall fått för mig att en viss kromosom(par) alltid innehåller generna för samma sak, så att kromosomerna i ett kromosompar alltid har "samma" gener (alltså inte att generna är likadana men att de kodar för samma sak- ögonfärg, visst protein, etc.). Stämmer detta? Om det är så, innebär det då också att om man t.ex. har fått samma anlag för ögonfärg som sitt syskon, så har man också alla de generna som finns i samma kromosom gemensamt? Kan man då räkna ut vad mer man har för gener gemensamt, om man nu vet vilka fler gener som sitter på just den kromosomen? Ögonfärg kanske är ett dåligt exempel för jag vet inte om det kodas för av fler än en gen, men använder ändå det som ett exempel. Om man vet att anlagen för ögonfärg sitter på kromosom 1. Om både jag och min bror då fått samma anlag för ögonfärg, innebär det då också att vi fått alla de gener som ingår i kromosom 1 gemensamt? Så om man då vet att kromosom 1 också kodar för X, Y och Z, så vet vi att vi också har de generna gemensamt? Eller vet man inte var de olika generna sitter (kromosomnummer)? 

mag1 3083
Postad: 12 okt 21:27
sund20 skrev:

Vet inte om detta stämmer, men jag har i alla fall fått för mig att en viss kromosom(par) alltid innehåller generna för samma sak, så att kromosomerna i ett kromosompar alltid har "samma" gener (alltså inte att generna är likadana men att de kodar för samma sak- ögonfärg, visst protein, etc.). Stämmer detta?

Ja de enskilda generna vi har, finns på en specifik position, i en specifik kromosom. Man brukar inom genetiken prata om genens locus, och ange detta med en positionsangivelse (t.ex. Chr 19 q12, som anger att det är kromosom 19, q långa armen, band 19 efter infärgning, mer om hur dessa locus fungerar finns t.ex. här: https://www.pluggakuten.se/trad/q12/)

 

 Om det är så, innebär det då också att om man t.ex. har fått samma anlag för ögonfärg som sitt syskon, så har man också alla de generna som finns i samma kromosom gemensamt?

Ja alla gener bör finnas med, men i dessa gener finns det skillnader. Skillnader finns i den faktiska nukleotidbassekvensen, som skiljer sig lite (genom så kallade single nuclear polymorphisms, där likheter finns mellan nära släktingar vilket bl.a. används för att se släktskap vid släktforskning, och även vid brottsutredningar för det som kallas "DNA-prov" eller "topsning").

Så även om anlagen för ögonfärg är gemensamma för syskonen, så har de samma gener på samma kromsomer - men denna likhet (samma gener på samma kromosom) delar de med resten av oss. Det som skiljer syskonen från resten av oss, och lite mellan varandra är små skillnader i generna och i DNAt som finns mellan generna.

 

Kan man då räkna ut vad mer man har för gener gemensamt, om man nu vet vilka fler gener som sitter på just den kromosomen? Ögonfärg kanske är ett dåligt exempel för jag vet inte om det kodas för av fler än en gen, men använder ändå det som ett exempel. Om man vet att anlagen för ögonfärg sitter på kromosom 1. Om både jag och min bror då fått samma anlag för ögonfärg, innebär det då också att vi fått alla de gener som ingår i kromosom 1 gemensamt? Så om man då vet att kromosom 1 också kodar för X, Y och Z, så vet vi att vi också har de generna gemensamt? Eller vet man inte var de olika generna sitter (kromosomnummer)? 

Du och din bror har alla gener gemensamt, även med resten av oss andra människor. Men en viktig skillnad är att vid befruktningen, när ägget och spermien förenades, så kom en kromosom från mamman och en från pappan. Så av 2*2 möjliga kromsomkombinationer fick du 1 (av fyra) och din bror 1 (av fyra) - och detta gäller för varje kromosom! Vilket gör att kombinationerna blir många många fler.

Så även om ni har samma gener (så ni kan bilda samma för livet behövda proteiner), så har dessa gener skillnader i sig, och ni får då båda en unik kombination av dessa skillnader.

Så nej, det går inte riktigt att veta att ni har samma dominanta/recessiva anlag båda två, frånsett vad ni kan se utifrån. Om ni inte sekvenserar ert DNA så klart. Vissa slutsatser kan dock dras, utifrån att ni är så nära släktingar som syskon, och att vetenskapen har kommit fram till hur t.ex. vissa sjukdomar ärvs.

Men när det fler än en gen är inblandad blir det betydligt knepigare att lista ut skillnader/likheter inom en och samma gen/gener.

Svara Avbryt
Close