2 svar
86 visningar
Halma 60
Postad: 25 maj 2019

räkna vikten av en tom flaska som var full med cider.

 En flaska med cider väger 600 g. När du har druckit upp hälften av cidern väger flaskan 460 g. Hur mycket väger flaskan när den är tom? Redovisa dina beräkningar. 

Jag har räknat så  600/2=300    460-300= 160         160.2=320  320g är svaret  

Hur tänkte du här?

Cider + Glas väger 600 g när flaskan är full.

När du dividerar med två så får du att  Cider/2  +  Glas/2  väger 300.

Vad är det som väger 460 g?

Vad är det du räknar ut i varje steg? Så här tolkar jag din tankegång (men du borde ha varit så tydlig att jag inte behöver gissa):

Hela flaskan plus hela innehållet väger 600 g. Halva flaskan plus halva innehållet väger alltså 300 g. Vi vår veta att hela flaskan + halva innehållet väger 460 g. Då väger (hela flaskan + halva innehållet) minus (halva flaskan plus halva innehållet) 160 g, d v s halva flaskan väger 180 g, så hela flaskan väger 320 g.

Då kontrollerar vi om det stämmer: Om hela flaskan tom väger 320 g och hela flaskan med innehåll väger 600 g så väger innehållet 280 g. Halva innehållet väger 140 g och flaskan med halva innehållet väger 460 g. Det stämmer!

Svara Avbryt
Close