6 svar
77 visningar
Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 10 apr 14:25

räkneuppgift fysik2

En apa sitter i toppen av en kokospalm som är 22m hög. Han kastar iväg en kokosnöt i horisontell riktning för att knocka en jägare som siktar på honom med ett gevär, se figuren till höger. Jägaren är 2,0m lång och står 16 m bort från foten av trädet. (Försumma luftmotståndet i denna uppgift.) Den smarta apan lyckas klara livhanken genom att knocka ner jägaren och sedan fly.

Gör en figur och rita ut ett lämpligt koordinatsystem med tydligt angivet origo och tydligt angivna positiva riktningar på koordinataxlarna. Använd sedan detta koordinatsystem när du löser följande uppgifter.Var noga med att redovisa och förklara i ord hur du använder koordinatsystemet.

a)Hur lång tid efter utkastet träffade kokosnöten jägaren?

b)Med vilken hastighet kastade apan iväg kokosnöten?

c)Med vilken hastighet (fart och riktning i grader) träffade kokosnöten jägarens huvud?

 

Jag vet att apan sitter 22 meter upp=höjd

jägaren befinner sig 16 meter ifrån=längd

jägaren är 2 meter lång

 

Någon som kan hjälpa mig med denna upgift?

henrikus Online 242 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 10 apr 15:23 Redigerad: 10 apr 15:25

x=vxt+x0y = -gt22+vyt+y0x=horisontell position för kokosnöten (m)x0=utgångsposition i x-led (m)y=vertikal position för kokosnöten (m)y0=utgångsposition i y-led (m)vxär utgångshastighet i x-led i (m/s)vyär utgångshastighet i y-led (m/s)g är tyngdaccelarationen9,80 m/s2t är tiden (s)

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 10 apr 15:24

hur använder jag allt det där?

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 10 apr 15:34

hur räknar jag ut det?

Jag antar att ni har gått igenom formlerna i klassen.

Men du får ju först bestämma var koordinatsystemet ska ha sitt origo.

Och efter det vet du x0 och yo

Du vet också vy(0)

För att lösa b får du ställa upp två ekvationer

x=vx(0)t+x0y=-gt22+vy(0)t+y0

Där allt är känt utom t och vxsom då kan beräknas

Sen behöver du ta reda på hastigheten i y vilken fås genom formeln

vy(t)=-gt+vy(0)

Sen behöver du räkna ut hastighetens belopp vilket är v(t)=vx2(t)+vy2(t)

Men börja med att rita ut koordinatsystemet och positionerna för kokosnöten jägaren vid t=0

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 10 apr 16:59

ja förstår formlerna men förstår ändå inte riktigt hur jag ska räkna med dem

kan du visa

Vi antar att koordinatsystemet har origo så att apan befinner sig i (0, 22)

Då befinner sig jägarens huvud i (16, 2)

Vi vet att vy(0)=0, x0=0, y0=22, x(t)=16, y(t)=2

16=vxt+02=-gt22+0t+22

=>gt2=20, t=20g

Sen kan du beräkna vx och  vy(t) 

för att få fram v(t)

Svara Avbryt
Close