1 svar
41 visningar
baharsafari är nöjd med hjälpen!
baharsafari 582
Postad: 14 jan 2020

räta linjens ekvation på allmän form och en punktsform

Hur kan man skriva y=kx +m så ax+by+c=0? Och var kommer det här ifrån? y-y1 = k(x-x1)?

Yngve 16468 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 14 jan 2020 Redigerad: 14 jan 2020

Det är bara tre olika sätt att beskriva ett linjärt samband mellan variablerna x och y.

För att skriva y=kx+my = kx + m på formen ax+by+c=0ax + by + c = 0 är det helt enkelt bara att ta sambandet y=kx+my = kx + m och samla alla termer på ena sidan av likhetstecknet.

Enpunktsformen y-y1=k(x-x1)y-y_1=k(x-x_1) bygger på att du känner till linjens lutning kk samt en punkt (x1,y1)(x_1, y_1) på linjen.

Men även det kan skrivas om på formen ax+by+c=0ax+by+c=0 genom att göra på samma sätt som ovan. Eller på formen y=kx+my=kx+m genom att multiplicera in kk i parentesen och lösa ut yy.

En viktig skillnad mellan de tre formerna är att ax+by+c=0ax+by+c=0 är den enda formen som klarar av att uttrycka ett vertikalt samband mellan xx och yy, dvs ett samband på formen x=dx=d.

Du kan läsa mer om detta här.

Svara Avbryt
Close