2 svar
49 visningar
Snusmumriken är nöjd med hjälpen
Snusmumriken 257
Postad: 24 apr 2023 18:53

Rationellt namn för C17H35COOCH3

Jag ska ange det rationella namnet för C17H35COOCH3. Jag vet att det är en ester, och att gruppen till höger om estergruppen är en metylgrupp, därav metyl-x-oat. Jag vet däremot inte hur man namnger en alkylgrupp med 17 C-atomer. I facit står det oktadekan =x, men jag förstår inte logiken i det eftersom dekan är 10 och okta är 8. 

Teraeagle 20568 – Moderator
Postad: 24 apr 2023 18:58 Redigerad: 24 apr 2023 18:59

Steg ett är att identifiera vilken karboxylsyra och vilken alkohol som har gett upphov till estern. I det här fallet är det stearinsyra (C17H35COOH) och metanol (CH3OH). Det rationella namnet för stearinsyra är oktadekansyra. Logiken är att ämnet innehåller 18, eller 10+8 kolatomer därav namnet oktadekan. Syrans salter och estrar heter därmed oktadekanoat (trivialnamnet är stearat).

Snusmumriken 257
Postad: 24 apr 2023 21:33

Ja just det, jag stirrade mig nog blind på att det stod C17 i början, och missade att det finns en till C med i formeln. Tack!

Svara Avbryt
Close