6 svar
201 visningar
Sömnlös är nöjd med hjälpen
Sömnlös 15
Postad: 4 jun 13:47

Rätten och samhället

Hej!

Jag skulle behöva lite hjälp med en fråga. Läser Rätten och samhället via Hermods och har fastnat på första frågan i första uppdraget.

Vad är det som menas med hur konstitutionell rätt uttrycks?

Jag har nämnt allmän info om konstitutionell rätt, men osäker på om jag ska förklara vad de olika delarna den består av också eller inte.

Med vänlig hälsning,
Sömnlös. 

Ja, jag hade nämnt de fyra grundlagarna.

Sömnlös 15
Postad: 4 jun 14:52
joculator skrev:

Ja, jag hade nämnt de fyra grundlagarna.

Hade du nämnt dem lite kort eller gått ner på djupet? Siktar nämligen på ett C.

Du har max 600 ord enligt uppgiften. Det blir ju inte så mycket.

Lawline skriver:

Inom den konstitutionella rätten faller frågor som kan sägas röra ett lands uppbyggnad och struktur. Som exempel på områden som hör till den konstitutionella rätten kan nämnas lagstiftningsförfarandet, medborgarnas fri- och rättigheter och kontrollen av den offentliga makten.

För Sveriges del regleras dessa frågor i stor utsträckning i våra fyra grundlagar; Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Det är ca 50 ord. 
Jag tycker det finns utrymme för att skriva minst 50 ord om varje lag. 
Men det går såklart att skriva kortare om du skriver mycket om vad konstitutionell innebär.
Hur mycket har du skrivit hittills?

Glöm inte att hänvisa till aktuella källor eller lagrum!

Sömnlös 15
Postad: 4 jun 15:07
joculator skrev:

Du har max 600 ord enligt uppgiften. Det blir ju inte så mycket.

Lawline skriver:

Inom den konstitutionella rätten faller frågor som kan sägas röra ett lands uppbyggnad och struktur. Som exempel på områden som hör till den konstitutionella rätten kan nämnas lagstiftningsförfarandet, medborgarnas fri- och rättigheter och kontrollen av den offentliga makten.

För Sveriges del regleras dessa frågor i stor utsträckning i våra fyra grundlagar; Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Det är ca 50 ord. 
Jag tycker det finns utrymme för att skriva minst 50 ord om varje lag. 
Men det går såklart att skriva kortare om du skriver mycket om vad konstitutionell innebär.
Hur mycket har du skrivit hittills?

Glöm inte att hänvisa till aktuella källor eller lagrum!

Jag har skrivit detta hittills:

Första stycket är 96 ord, det som är kursivt är bara där som en påminnelse om vad som ska skrivas (tror jag).

Magister Dixit 137
Postad: 6 jun 09:48

Utöver grundlagarna och EU-rätten, som du redan varit inne på, är inte Europakonventionen att förglömma eftersom den har en särställning genom RF 2:19. Kom även ihåg att Sverige tillämpar folksuveränitetsprincipen, vilket kanske kan vävas in när du skriver om kontrollfunktionerna i fjärde punkten.

Till sist skriver du att "de som har rätt att skapa [...] är normgivningsmakten". Men normgivningsmakten är ett uttryck för RF kapitel 8 och RF är beslutad av riksdagen. Normgivningsmakten existerar alltså inte av sig själv utan är en aktiv delegering av riksdagen.

Sömnlös 15
Postad: 6 jun 21:56

Tack för all hjälp! Lämnade in uppgiften i fredags kväll och hoppas det jag har skrivit är tillräckligt.

Svara Avbryt
Close