6 svar
27 visningar
Kemilab 11
Postad: 14 apr 2019 Redigerad: 14 apr 2019

Reaktion mellan 3-brom-3metylhexan och metanol (solvolys)

Hej, 

Jag undrar om jag kan få hjälp med att förstå reaktionsmekanismen när 3-brom 3-metylhexan och metanol reagerar genom solvolys. Produkten är inte optisk aktiv. 

Det här har jag kommit fram till: 

1) Det långsamma steget då brom spontant dissocierar 

2) Nukleofil attack från OH-gruppen i metanol på karbokatjonen 

3) Man får en intermediär med metanolen bunden till karbokatjonen 

4) Deprotonisering av väte på oH-gruppen och slutprodukt racemisering 3-metoxy-3metylhexan

 

Stämmer detta? Om det stämmer så sker reaktionen i 3 steg och energidiagrammet har tre steg. Varför visar vissa energidiagram inte steget med deprotonisering? När sker deprotonisering och när sker det inte?

 

Tacksam för hjälp. 

Här kommer exempel på två energidiagram varav båda enligt källan åskådliggör sn1 reaktion.

Kan du länka till de energinivådiagram du nämner (eller lägga in bilder av dem)?

Kemilab 11
Postad: 14 apr 2019

Nu har jag lagt in två exempel som ska visa Sn1 reaktioner. En med två steg och en med 3 steg. 

Jag har försökt läsa på nätet och i kursboken men blir inte riktigt klok på när tredje steget sker. 

Är allt utom den nedersta bilden från samma källa?

Kemilab 11
Postad: 14 apr 2019

Ja. Totalt är det två bifogade bilder.

- Den första bilden från en och samma källa som till vänster visar SN2 och höger SN1 diagram. (länk: https://slideplayer.com/slide/10761029/38/images/9/  vid 3:35 sekunder)

 

- Den andra och nedersta bilden tagen från en annan källa visar endast SN1 

Så båda delarna av texten hör till den första källan?

Kemilab 11
Postad: 14 apr 2019

Ja det stämmer. Ursäkta om jag varit otydlig, det finns många exempel på nätet men jag valde bara två som jag kände tydligt visade vad jag menade.

Svara Avbryt
Close