15 svar
36 visningar
naturnatur1 är nöjd med hjälpen
naturnatur1 2905
Postad: 21 jan 18:17

Reaktion och minskning av tryck

Om jag har reaktionen

N2 + 3 H2 <=> 2 NH3

Och minskar på trycket, så kommer reaktionen att förskjutas åt vänster.

Varför är det så?

Det har jag redan svarat på i din andra tråd.

naturnatur1 2905
Postad: 21 jan 18:36

På grund av en minskad koncentration?

Men jag förstår fortfarande inte varför reaktionen skulle förskjutas åt det håll där det finns flest molekyler? Bör inte den gå åt det håll där det finns minst, för att skapa jämvikt?

Skriv upp uttrycket för jämviktskonstanten för den aktuella reaktionen!

naturnatur1 2905
Postad: 21 jan 18:47

Det är en reaktion utan given information. Reaktionen diskuterades i förra tråden, så jag använde denna reaktion som exempel även här för att ta reda på "teorin" bakom varför reaktionen förskjuts åt det håll med flest molekyler, vid en tryckminskning. 

Jag ber dig en gång till: Skriv upp uttryckt för jämviktskonstanten. Vi behöver det för att kunna resonera, om det inte räcker att säa att antalet molekyler behöver öka för att motverka störningen.

naturnatur1 2905
Postad: 21 jan 19:50 Redigerad: 21 jan 19:52

Förlåt. Jag missförstod dig. 

Antar att du är ute efter detta?

(NH3)2(N2) (H2)3

Ja, förutom att det skall vara hakparenteser [   ] och = K.

Om vi först har [NH3]2[N2][H2]3 =K och sedan tillsätter mer vätgas, så får vi [NH3]2[N2][H2+a]3 =Q så reaktionen är i nte i jämvikt längre. Är Q större eller mindre än K?

naturnatur1 2905
Postad: 21 jan 19:56

Mindre. Den kommer gå åt höger.


Tillägg: 21 jan 2024 20:00

Hur jag drog denna slutsats:

1. Genom att kolla på reaktionsformeln och ser att vätet kommer att öka, vilket ökar på ämnena till vänster och därför ska den förskjutas åt höger.

2. Nämnaren blir större då koncentrationen av vätgas ökar, vilket medför ett mindre värde på Q.

Jag tycker det är enklast att tänka på reaktionsformeln, N2+ 3 H2 <=> 2 NH3 så att om man tillsätter mer väte på vänstersidan så puttas jämvikten bort från den sidan, så att reaktionen går åt höger.

naturnatur1 2905
Postad: 21 jan 20:53

Ja, det är nog enklast.

Men om jag nu minskar trycket, varför kommer denna förskjutas åt vänster?

naturnatur1 2905
Postad: 22 jan 21:23

Minskning av tryck = volym ökar.

Kommer detta innebära att den kommer förskjutas åt det håll med flest molekyler eftersom den vill att det ska skapas fler ämnen som fyller ut den ökade volymen, för att sedan "anpassas" så att det blir jämvikt?

Gör som i inlägg #8 för att övertyga dig om vilket håll reaktionen går åt.

naturnatur1 2905
Postad: 23 jan 13:46 Redigerad: 23 jan 13:47

Jag vet att den kommer förskjutas åt det håll med flest molekyler vid tryckminskning. Men jag förstår inte varför detta sker, så min motivering var 

eftersom den vill att det ska skapas fler ämnen som fyller ut den ökade volymen, för att sedan "anpassas" så att det blir jämvikt?

men antar att det är fel. 

Varför kommer den gå åt det håll med flest molekyler, "kemi mässigt"? (utan Q och K)

Om vi minskar trycket (genom att öka volymen) så blir det "för glest" mellan molekylerna för att det skall vara jämvikt, så för att kompensera detta kommer den reaktion som bildar fler molekyler att gå fortare än den reaktion som bildar färre molekyler. För att bilda färre/större molekyler så behövs det att flera små molekyler krockar med varandra, och detta är mer osannolikt ju glesare det är mellan molekylerna. (Detta är en stark förenkling, förstås. Den skulle funka bättre för 2 NO <=> N2O2, där reaktionen åt vänster bara är att en stor molekyl sönderfaller till  två små.)

naturnatur1 2905
Postad: 23 jan 14:20

Då förstår jag. Tack för hjälpen!

Svara Avbryt
Close