13 svar
105 visningar
CellCell00 är nöjd med hjälpen
CellCell00 11
Postad: 9 nov 2020

reaktion och reaktivitet

Min fråga är att det finns klor (som har förekommit i klorgas) i vatten och man vill ta bort det från vattnet innan man släpper ut det i naturen och man gör det med hjälp av svaveldioxid. klor borttagningsreaktionen sker vid sura förutsättningar och då klorgas upplöst i vatten omvandlas till kloridjoner och svaveldioxid blir till sulfatjoner. Hur skriver man de balanserade halvreaktionerna och den kompletta redoxreaktionen för klorborttagningsprocessen? Sen ska man förklara vad som agerar som oxidant och reduktant i proceduren? Är lite osäker på hur jag ska skriva.

Hittills har jag endast skrivit dom kemiska beteckningarna för att göra det enkelt för mig men kan ej gå vidare och fastnat helt. Hjälp?

Välkommen till Pluggakuten!

Börja med att skriva en ordformel. Vilka ämnen reagerar? Vilka ämnen bildas?

Menar du att klorgas och svaveldioxid blir till kloridjoner och sulfatjoner?

I så fall skall du ta reda på oxidationstalet för klor i klorgas respektive kloridjoner och för svavel i svaveldioxid respektive sulfatjoner.

Skriv här, så kan vi fortsätta därifrån!

CellCell00 11
Postad: 10 nov 2020

Hej!

 

För halvreaktionerna har jag skrivit först

Cl-->Cl^- (redu)

SO2-->SO2^-4 (ox)

sedan den kompletta reaktionen Cl+SO2-->Cl^- +SO2^-4

Men när jag läser uppgiften igen uppfattar jag det som att för att få bort klorgasen från vattnet tillsätter man svaveldioxid. Efter man har tillsatt svaveldioxid så har klorgasen omvandlat till kloridjoner och svaveldioxiden till sulfatjoner. 

Ja, man tillsätter svaveldioxid till den klorinnehållande vattenlösningen för att bli av med kloret.

Vilket oxidationstal har klor i klorgas respektive kloridjoner?  Vilket oxidationstal har klor svavel i svaveldioxid respektive sulfatjoner?

CellCell00 11
Postad: 10 nov 2020

oxidationstal klor i klorgas har 0 och oxidationstal klor i kloridjoner har -1. 

sulfatjonen har 6 oxidationstal och svaveldioxid har 2 oxidationstal

Det stämmer att klor i klorgas har oxidationstalet 0, att klor i kloridjonen har oxidationstalet -1 och att svavel i sulfatjonen har oxidationstalet +VI, men vad har svavel för oxidationstal i svaveldioxid? Det är inte 2.

CellCell00 11
Postad: 11 nov 2020

+4 

Det stämmer.

Hur många steg har kloratomerna i en klormolekyl reducerats, när de blir till kloridjoner?

Hur många steg har svavel oxiderats, när svaveldioxid blir till sulfatjon?

Hur skall du balansera så att oxidation och reduktion stämmer?

CellCell00 11
Postad: 11 nov 2020

Vet inte riktigt hur ni menar? Hur många steg? Jag antar att det tar ett steg för klor atomerna att reduceras till kloridjoner och samma sak för svavel? Som jag skrev ovan så uppfattade jag det som det 

Cl-->Cl^- (redu)

SO2-->SO2^-4 (ox)

Varje klorgasmolekyl består av två kloratomer, som reduceras 1 steg vardera så att det blidas kloridjoner. Det blir alltså 2 steg totalt.

Svaveldioxid (OT= 4) reagerar och bildar sulfatjoner (OT = 6). Svavel oxideras alltså 2 steg.

Det betyder att 1 klorgasmolekyl reagerar med 1 svaveldioxidmolekyl. Vi får alltså den obalanserade formeln Cl2 + SO2 =/=> 2 Cl- + SO42-. Som du ser stämmer varken laddning eller antalet syre. Vet du hur du skall gå vidare för att balansera detta?

CellCell00 11
Postad: 11 nov 2020

Jag tror det, är detta rätt tänkt då:

SIVO2+Cl0+ 2 H2O --> 2 (Cl-i)-+4H++SivO42-

och halvreaktionerna är 

Siv -2 e---> Svi (oxidation)

2 Cl0+2 e---> 2Cl-i (redu)

CellCell00 11
Postad: 13 nov 2020

har jag skrivit rätt? eller är jag ute o cyklar 

Det ser ut som om din reaktionsformel stämmer, men du skrev i ditt förstainlägg att reaktionen sker i sur lösning, och din reaktion sker i (från början) neutral lösning.

CellCell00 11
Postad: 13 nov 2020

ja juste.. hur skriver man det i en sur lösning? den behöver jag lite hjälp med

Svara Avbryt
Close