3 svar
34 visningar
ChristopherH 750
Postad: 2 mar 20:21

Reaktionsförlopp är snabbare desto stabilare intermediär som bildas

Som jag förstått är en intermediär mer stabil desto fler kolatomer är bundna till den elektrofila kolatomen.

 

Däremot förstår jag inte varför reaktionsförloppet blir snabbare, desto mer stabil en karbokatjon som bildas blir eftersom alkenens dubbelbinding är bundna till fler kolatomer? Och om alkenens dubbelbinding är bundna till fler kolatomer så borde det krävas mer aktiveringsenergi för att uppnå en additionsreaktion?

 

Anledningen att jag inte förstod är för att dem inte förklarar det i denna text tillräckligy tydligt kanske? 

ChristopherH skrev:

Som jag förstått är en intermediär mer stabil desto fler kolatomer är bundna till den elektrofila kolatomen.

 

Däremot förstår jag inte varför reaktionsförloppet blir snabbare, desto mer stabil en karbokatjon som bildas blir eftersom alkenens dubbelbinding är bundna till fler kolatomer? Och om alkenens dubbelbinding är bundna till fler kolatomer så borde det krävas mer aktiveringsenergi för att uppnå en additionsreaktion?

 

Anledningen att jag inte förstod är för att dem inte förklarar det i denna text tillräckligy tydligt kanske? 

Är det bättre om man säger "Det innebär att det första steget - och därmed hela reaktionen - går snabbare ju mindre energi det behövs för att bilda intermediären"?

ChristopherH 750
Postad: 2 mar 21:09 Redigerad: 2 mar 21:11
Smaragdalena skrev:
ChristopherH skrev:

Som jag förstått är en intermediär mer stabil desto fler kolatomer är bundna till den elektrofila kolatomen.

 

Däremot förstår jag inte varför reaktionsförloppet blir snabbare, desto mer stabil en karbokatjon som bildas blir eftersom alkenens dubbelbinding är bundna till fler kolatomer? Och om alkenens dubbelbinding är bundna till fler kolatomer så borde det krävas mer aktiveringsenergi för att uppnå en additionsreaktion?

 

Anledningen att jag inte förstod är för att dem inte förklarar det i denna text tillräckligy tydligt kanske? 

Är det bättre om man säger "Det innebär att det första steget - och därmed hela reaktionen - går snabbare ju mindre energi det behövs för att bilda intermediären"?

Jo det gör det nog, men varför krävs mindre energi för att bilda en mer stabil intermediär? Kommer fler antal väteatomer runt kolatomen där det kommer bildas en sekundär karbokatjon påverka att det krävs mindre energi på något sätt?

Ju mindre energi en kemisk förening innehåller - d v s ju starkare bindningarna i föreningen är - desto stabilare är ämnet. Exempel: I bensin finns det många ganska svaga bindningar mellan kol-kol och kol-väte. När bensinen brinner (t ex i en bilmotor) reagerar bensinen med luftens syre, och det bildas avgaser (koldioxid och vatten) som har mycket lägre energiinnehåll och starkare bindningar än vad bensinen (och syremolekylerna i luften) hade.

Svara Avbryt
Close