4 svar
75 visningar
anonym8960 237 – Fd. Medlem
Postad: 15 maj 2020 11:45

reaktionsformel

varför är koefficienten på allt 2? på exemplet i början?

(Syntes Kemi1,Anders Henriksson)

Pikkart 953
Postad: 15 maj 2020 11:57

För att den är balanserad, om du börjar skriva reaktionsformeln som Na (s) + H2O (l) Ej balanseradH2(g) + Na+(aq) + OH-(aq)

Koefficienterna ändras när du balanserar reaktionsformeln, vilket är någonting som visar förhållandet mellan reaktanter och produkter. 

anonym8960 237 – Fd. Medlem
Postad: 15 maj 2020 13:38

hur ska man tänka när man balanserar,vad har de gjort först

Pikkart 953
Postad: 15 maj 2020 13:53 Redigerad: 15 maj 2020 13:54

Dela upp de i två olika delreaktioner pga. redoxreaktion och räkna på oxidationstal om du vill!

2Na (s) + 2H2O (l) H2(g) + 2Na+ (aq) + 2OH- (aq), du måste balansera syra och väte, då får du 2OH-, sen måste du balansera laddningar. Därför blir det 2 Na på vardera sida.

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 15 maj 2020 15:43

Det som gör att nästan alla koefficienter är att det bildas vätgas H2 och då behövs det två väteatomer för att det skall bli en vätgasmolekyl.

Svara Avbryt
Close