1 svar
12 visningar
matteplugg189 154
Postad: 25 nov 19:57

Reaktionsformel!

7. Vid rostning (snabb upphettning utan vätska) av svavelkis FeS2 sker reaktionen enligt formeln
_____FeS2 (s) + ____ O2 (g) → ____ Fe2O3 (s) + _____ SO2 (g)

Hur ska jag tänka? Kan jag få lite vägledning

Börja med att ta reda på oxidationstal för Fe, S och O före och efter reaktionen. Vet du hur du skall göra detta?

Svara Avbryt
Close