1 svar
32 visningar
extra15 1
Postad: 31 maj 2019

Reaktionsformel med joner för HCl samt Ba(OH)2?

"William titrerar 25 ml saltsyra med 0,100 M bariumhydroxid. Det åtgår då 12,4 ml bariumhydroxid."

a) Skriv en reaktionsformel för neutralisationen med alla joner medtagna.

Min lösning hittils:

H+ + Cl- + Ba+ + OH2- ---> H3O- + Ba+ + Cl-

Jag undrar om formeln är korrekt samt balanserad?

Teraeagle 7857 – Moderator
Postad: 31 maj 2019

Inte riktigt. Formeln ser ut såhär:

Ba(OH)2(aq)+2HCl(aq)BaCl2(aq)+2H2O(l)Ba(OH)_2(aq)+2HCl(aq)\rightarrow BaCl_2(aq)+2H_2O(l)

Egentligen är det bara hydroxidjonerna och vätejonerna (oxoniumjoner) som reagerar medan bariumjoner och kloridjoner är åskådarjoner. Man kan förenkla reaktionsformeln ytterligare till:

OH-(aq)+H+(aq)H2O(l)OH^-(aq)+H^+(aq)\rightarrow H_2O(l)

Svara Avbryt
Close