2 svar
86 visningar
Risby är nöjd med hjälpen!
Risby 37
Postad: 7 nov 2019

Reaktionsformeln för aluminium i utspädd svavelsyra

Jag har Al + H2SO4 , minns att det blir en blanding av Alx(SO4)y men står helt stilla hur jag hittar dessa förhållande.

T.ex. på enkla partiklar som Na + Cl så har natrium 1 valenselektron(?) och klor har 7 st så de passar ihop med en atom tillsammans med den andra atomen.

Men när det kommer till aliminum har den 3 st valenselektroner, hur ska jag pussla ihop det med sulfatet? Jag förstår inte ens HUR sulfat kan bildas när syre har 6 st och svavel har 6 st, för mig hade en syre och en svavel kunnat dela på två par och det varit klart. Förstår inte hur svavel kan få elektroner från 4 andra partiklar - sen förstår jag INTE hur jag ens ska kunna pussla in alimiumet här --- ser ju hur "mätt" ut som helst på elektroner redan.

Risby 37
Postad: 7 nov 2019

Okej, pga jonisering har sulfatet underskott(?) på 2 elektroner och aluminiumet har sina 3 st så behöver 2 st Al så det blir 6 elektroner och 3 st sulfat så den behöver 6 st elektroner. Men hur ska jag kunna se att sulfatet har detta underskott på just 2 st? Är det något man bara behöver lära sig på dessa ämnen? Just hur sulfatet delar på elektroner redan vid syre förstår jag att det bör vara något "off".

Du behöver lära dig utantill att en sulfatjon är det som blir kvar av en svavelsyramolekyl när den har avgivit båda sina protoner. En sulfatjon har alltså laddningen -2.

Aluminiumatomen har tre elektroner i sitt yttersta elektronskal, så en aluminiumjon har laddningen +3.

Hur många aluminiumjoer och hur många sulfatjoner behöver man sätta ihop för att få total-laddingen 0?

Svara Avbryt
Close