1 svar
46 visningar
Ralfs är nöjd med hjälpen
Ralfs 206
Postad: 13 okt 2021 22:54

Reaktionsformler för salt - Jonuppdelning i vatten och skillnad beroende på temperatur av vatten

Jag har skrivit ett liknande inlägg för cirka en vecka sedan, men hoppas att det är tillåtet att jag gör ett nytt då jag har lite fler frågor.

 

I min uppgift så ska jag beskriva reaktionsformler för bikarbonat NaHCO3, bakpulver NaHCO3 + NaH2PO4, och hjorthornsalt (NH4)2CO3, i vatten. Vattnet ska först vara "rumstemperatur" och sedan mer eller mindre kokande, låt säga mellan 90 - 100 grader Celsius. 

 

Som jag förstår det så separeras endast jonerna hos ett salt i ett vatten, men ytterligare reaktioner kan ske vid exempelvis varmt vatten.

 

Jag har gjort på följande sätt: 

För rumstempererat vatten

1. NaHCO3 H20 Na+(aq) + HCO-(aq)

2. NaHCO3 + NaH2PO4 H2O/H2O CO2 + H2O + Na3PO

2NaHCO3 + NaH2PO4 H2O  2CO2 + 2H2O + Na3PO4 (enkel stoikiometri)

3. (NH4)2COH2O 2NH4+ + CO32-

För kokande vatten

1. NaHCO3 H2O CO2 + NaOH

2. Detsamma

3. (NH4)2CO3 H2O CO2 + 2NH3 + H2O

 

För någon anledning har jag särskilt svårt för denna uppgift, antagligen för att jag har svårt för jonföreningar och reaktionsformler för dessa. Som jag förstår det, så fungerar dessa jäsmedel genom att "aktivera" koldioxid, som exempelvis redan görs i (2.) vid rumstempererat vatten. Angående (1.) för kokande vatten, hur kan jag bättre skriva stegen för denna reaktion? Det har tagit mig ganska lång tid att skissa dessa beräkningar, finns det något som jag har missat vilket skulle göra reaktionsformlerna mer självklara för mig? Det känns som att reaktionsformlerna oftast är skrivna i exempelvis uppgifter i läsebok. 

(Ursäkta för att alla aggregationsformer inte är skrivna)

Tack för potentiell feedback! 

Teraeagle 18756 – Moderator
Postad: 14 okt 2021 08:08

(1) för kokande vatten är inte korrekt, utan det som bildas är koldioxid, vatten och (en vattenlösning av) natriumkarbonat.

Nyckeln till att förstå denna uppgift är att lära sig hur karbonater fungerar, för de är speciella om man jämför med andra joner som sulfatjoner eller kloridjoner. Karbonater är inte särskilt stabila, utan de sönderfaller om man hettar upp dem eller ifall man låter dem komma i kontakt med syror. Då bildas koldioxid och vatten. 

Svara Avbryt
Close